Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Náklady na rekonstrukci budovy radnice'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Náklady na rekonstrukci budovy
radnice

Odesílatel:
Jan Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-413259/2021
Identifikátor:
epdz_586182
Odesláno (neověřený čas):
24.09.2021 13:05:14
Doručeno:
24.09.2021 13:10:00
Přijato ke zpracování:
24.09.2021 13:10:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
25.09.2021 13:10:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 24.09.2021 13:10:01
Strana 1 z 1