Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'informace ohledně stavebního povolení akce Traumacentrum FNKV'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - informace ohledně stavebního
povolení akce Traumacentrum FNKV

Odesílatel:
Marek Zeman, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-406361/2021
Identifikátor:
epdz_584544
Odesláno (neověřený čas):
20.09.2021 21:51:34
Doručeno:
20.09.2021 21:55:01
Přijato ke zpracování:
20.09.2021 21:55:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
21.09.2021 21:55:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 20.09.2021 21:55:01
Strana 1 z 1