Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zprávy o přezkoumání hospodaření obce'.


 
 
 
Praha: 

29.9.2021 
Paní 
Číslo jednací:  119825/2021/KUSK 
Martina Brzobohatá 
foi+request-9118-
Vyřizuje: 
Ing. Helena Francová l.747 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
Značka: 
OAK/FRA 
  
 
 
 
Vážená paní Brzobohatá,  
 
na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu        
k informacím, zasílám v příloze požadované zprávy o přezkoumání hospodaření statutárního 
města Mladá Boleslav za přezkoumávané období 2018, 2019, 2020.   
 
 
S pozdravem 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová 
                                                                                vedoucí Odboru interního auditu a kontroly 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY 
Zborovská 11    150 21  Praha 5     tel.:  +420 257 280 747       e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx       www.kr-stredocesky.cz