Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dědické řízení'.

 
0 Si 159/2021-3 
 
 OKRESNÍ SOUD VE FRÝDKU-MÍSTKU  
 Na Poříčí 3206, 738 13  Frýdek-Místek  
tel.: 558411111, fax: 558 627 707, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS nn4aera 
NAŠE ZNAČKA: 
0 Si 159/2021 
Michal Pxxx 
xxxxxx 
VAŠE ZNAČKA: 
 
VYŘIZUJE: 
Silvie Hyklová 
DNE: 
25. června 2021 
 
Poskytnutí  informace  podle  § 14  odst.  5  písm.  d)  zák.  č. 106/1999  Sb.,  o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane, 
 
Okresní soud ve Frýdku-Místku obdržel dne 23. 06. 2021 Vaši žádost, která podle svého obsahu 
spadá  pod  zákon  č. 106/1999  Sb.,  o svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen "InfZ"), v níž se domáháte poskytnutí: 
informace, který notář vyřizuje dědickou pozůstalost po zesnulé Ivaně Pxxx narozené xxx a zesnulé xxx. 
V souladu  s ustanovením  §  14  odst.  5  InfZ  bylo  Vaši  žádosti  vyhověno  a  sdělujeme,  že 
projednáním  pozůstalosti  byla  pověřena  soudní  komisařka  JUDr.  Radka  Nováková,  notářka  se 
sídlem Palackého 131, 738 01 Frýdek-Místek. 
Tímto považujeme Vaši žádost za zcela vyřízenou. 
S pozdravem 
 
Silvie Hyklová 
vyšší soudní úřednice 
pověřená vyřizováním žádosti 
dle zák. č. 106/1999 Sb.