Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o poskytnutí rozsudku/rozhodnutí'.

 
 
č. j. 112 Si 18/2021- 
 OKRESNÍ SOUD V MOSTĚ 
Moskevská 2, 434 01  Most 
tel.: 477 104 711, fax: 477 104 712, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: bueabp5 
NAŠE ZNAČKA:  112 Si 18/2021 
Vážená paní 
VAŠE ZNAČKA:             
Michaela Sochová 
Dívčí 178 
VYŘIZUJE: 
Mgr. Veronika Ullíková 
407 21  Česká Kamenice 
DNE: 
9. června 2021 
 
ŽADATELKA
Michaela Sochová, narozená 23. 6. 1980 
Vážená paní Sochová, 
ve  věci  Vaší  žádosti  ze  dne  8.  6.  2021  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu 
k informacím,  týkající  se  poskytnutí  anonymizovaných  rozhodnutí  ve  věci  vedené  pod  sp.  zn. 
44 C 110/2014, Vám tato rozhodnutí zasílám. 
S pozdravem 
Mgr. Veronika Ul íková v. r. 
asistentka soudce 
 
Příloha: 
-  rozsudek Okresního soudu v Mostě č. j. 44 C 110/2014-52 
-  rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 84 Co 1183/2016-88 
-  usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. 84 Co 1183/2016-130 
-  usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 33 Cdo 4311/2018-140 
 
Úřední hodiny: 
pondělí   
8.00 - 11.00 hod.  11.30 - 16.00 hod. 
úterý – pátek 
8.00 - 11.00 hod.  11.30 - 15.00 hod. 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Jíšová.