Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam projektů'.


98. Výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na 
potenciální hrozby - SC 6.1 - podané projekty

Datum generování: 11.5.2021 11:00
Alokace výzvy v EFRR: 7 982 031 013 Kč
Projekty teprve budou hodnoceny podle kritérií schválenými Monitorovacím 
výborem a uvedených v Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce!
Datum 
podáníní 
Název projektu
Název žadatele
EFRR projektu 
Čas podání
žádosti 
v MS2014+
Rozvoj a modernizace pracovišť Nemocnice Sokolov navazujících na urgentní příjem
NEMOS SOKOLOV s.r.o.
97 378 000,0
05.05.2021
14:00:00
NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice - vybavení navazujících oborů na UP 2 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
53 296 868,0
05.05.2021
14:00:01
Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
95 307 759,6
05.05.2021
14:00:01
Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Náchod
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
148 784 723,5
05.05.2021
14:00:01
Modernizace Nemocnice Slaný
Nemocnice Slaný
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:01
Modernizace a obnova přístrojů v rámci navazujících oborů na urgentní příjem FN HK
Fakultní nemocnice Hradec Králové
498 970 000,0
05.05.2021
14:00:01

Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého 
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:01
zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace
přísp. organizace
Heliport na pavilonu N1
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
95 736 299,0
05.05.2021
14:00:01
Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
499 548 740,8
05.05.2021
14:00:01
připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami
Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
146 925 322,2
05.05.2021
14:00:01
Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.    
Nemocnice Nymburk s.r.o.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:01
Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Strakonice, a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:01
Modernizace Nemocnice Hranice a.s.
Nemocnice Hranice a.s.
123 658 073,5
05.05.2021
14:00:01
Nemocnice ve Frýdku-Místku, 
Zvýšení kvality poskytované zdravotní péče v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.
149 811 377,0
05.05.2021
14:00:01
příspěvková organizace
NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP a vybavení navazujících oborů na UP 2
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
123 073 378,0
05.05.2021
14:00:01
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., 
Modernizace přístrojového vybavení v ON Kladno
149 965 238,0
05.05.2021
14:00:01
nemocnice Středočeského kraje
NPK, a.s., Chrudimská nemocnice - vybavení navazujících oborů na UP 2
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
92 383 553,0
05.05.2021
14:00:01
Rekonstrukce Gynekologicko-porodnické kliniky (pavilon D)
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
93 633 964,0
05.05.2021
14:00:01
Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť FNKV s ohledem na potenciální hrozby
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
310 629 736,0
05.05.2021
14:00:01
NPK, a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
500 000 000,0
05.05.2021
14:00:01
centralizací akutních provozů    
Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s.
Rokycanská nemocnice, a.s.
63 655 784,0
05.05.2021
14:00:01

Oblastní nemocnice Ml.Boleslav, a.s., 
Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - dospávací jednotka
55 467 914,4
05.05.2021
14:00:02
nem. Středočeského kraje
Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení
Klatovská nemocnice, a.s.
149 994 644,0
05.05.2021
14:00:02
Multioborový rozvoj terapeutických a intervenčních postupů v péči o pacienty Fakultní 
Fakultní Thomayerova nemocnice
173 681 527,4
05.05.2021
14:00:02
Thomayerovy nemocnice v návaznosti na urgentní příjem
Stodská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení
Stodská nemocnice, a.s.
98 771 937,0
05.05.2021
14:00:02
Přístrojová a jiná zdravotní technika pro rozvoj a modernizaci pracovišť intenzivní péče s 
AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
130 748 094,0
05.05.2021
14:00:02
návazností na urgentní příjem Nemocnice AGEL Prostějov 
Přístrojové vybavení pro Nemocnici Blansko
Nemocnice Blansko
88 140 620,1
05.05.2021
14:00:02
A1 rekonstrukce KARIM - jednotky ORIM 1, 2 včetně vybavení zdravotnickou technikou KARIM a  Fakultní nemocnice Ostrava
195 196 739,3
05.05.2021
14:00:02
JIP
FN Motol - Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních 
Fakultní nemocnice v Motole
423 565 050,0
05.05.2021
14:00:02
příjmů
Rekonstrukce MJIP FN Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň
72 981 541,8
05.05.2021
14:00:02
Rozvoj a zvýšení odolnosti Vsetínské nemocnice, a.s.
Vsetínská nemocnice a.s.
136 376 818,0
05.05.2021
14:00:02
Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno
Vojenská nemocnice Brno
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - 
PRIVAMED a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
Radiodiagnostické odd., Laboratoře OKB a OKM, Operační sály, JIP a Interna
Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice
Mulačova nemocnice s.r.o.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
Doplnění a modernizace přístrojového vybavení pro urgentní péči, intenzivní péči a poskytování  Nemocnice Žatec, o.p.s.
99 716 032,0
05.05.2021
14:00:02
zdravotních služeb při epidemiích v Nemocnici Žatec o.p.s.

Přístrojová a jiná zdravotnická technika pro modernizaci pracovišť intenzívní péče s návazností  AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
104 400 389,0
05.05.2021
14:00:02
na urgentní příjem nemocnice AGEL Šternberk
Vznik robotického centra, rozvoj zobrazovacích metod a rozšíření možností práce s obrazovými  Fakultní Thomayerova nemocnice
192 230 987,2
05.05.2021
14:00:02
daty pacientů ve Fakultní Thomayerově nemocnici
Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň
354 926 960,0
05.05.2021
14:00:02
Rozvoj, modernizace a posílení páteřní sítě v Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s.
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
149 986 734,0
05.05.2021
14:00:02
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - přístroje
226 249 976,2
05.05.2021
14:00:02
nemocnice Středočeského kraje
A2 vybudování arytmologických sálů (stavba a zdravotnická technikavč. Systému pro 
Fakultní nemocnice Ostrava
197 572 682,0
05.05.2021
14:00:02
intervence)  a doplnění diagnostické zobrazovací techniky
NPK, a.s., Pardubická nemocnice - vybavení navazujících oborů na UP 1
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
500 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav
Městská nemocnice Čáslav
96 390 832,0
05.05.2021
14:00:02
Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů
Fakultní nemocnice Olomouc
98 945 422,0
05.05.2021
14:00:02
Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník
Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Rychnov nad Kněžnou
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
147 700 548,7
05.05.2021
14:00:02
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková 
Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě
149 996 025,7
05.05.2021
14:00:02
organizace
Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku
Nemocnice Na Františku
149 013 895,0
05.05.2021
14:00:02
Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
500 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení Nemocnice AGEL Jeseník a.s. s ohledem na 
Nemocnice AGEL Jeseník a.s.
42 117 353,0
05.05.2021
14:00:02
potenciální hrozby

Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
145 185 680,1
05.05.2021
14:00:02
NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
vyšetřovnami II. etapa vč. vybavení
Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Jičín
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
Nemocnice Třinec, příspěvková 
Modernizace Nemocnice Třinec
144 813 362,0
05.05.2021
14:00:02
organizace
Modernizace zdravotnického vybavení - Nemocnice Boskovice s.r.o.
Nemocnice Boskovice s.r.o.
146 659 726,0
05.05.2021
14:00:02
Pořízení přístrojového vybavení pro pracoviště 2. typu -Nem. Hořovice
NH Hospital a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
Zvýšení bezpečnosti a kvality chirurgických výkonů realizovaných ve Fakultní Thomayerově 
Fakultní Thomayerova nemocnice
133 435 848,3
05.05.2021
14:00:02
nemocnici
Pořízení přístrojového vybavení prurgentní pracoviště 2typu krajské majetkové příspěvkové 
Krajská majetková, příspěvková 
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:02
organizace - Rumburk
organizace
React-EU - Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s.
Nemocnice Prachatice, a.s.
73 464 007,0
05.05.2021
14:00:02
Modernizace urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati a.s. v návaznosti na snížení dopadu 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
500 000 000,0
05.05.2021
14:00:03
COVID-19
Rekonstrukce JIP kliniky IGEK FN Brno
Fakultní nemocnice Brno
58 544 628,0
05.05.2021
14:00:03
Modernizace přístrojového vybavení Kroměřížské nemocnice a.s.
Kroměřížská nemocnice a.s.
138 226 471,5
05.05.2021
14:00:03
Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice
Krajská zdravotní, a.s.
146 440 180,0
05.05.2021
14:00:03
Vybavení pro robotickou miniinvazivní technologii
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
72 576 363,4
05.05.2021
14:00:03
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 
Rozvoj, modernizace a posílení vybavení Městské nemocnice Ostrava
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:03
organizace

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Uherskohradišťské nemocnici a. s. s ohledem na 
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
115 637 569,6
05.05.2021
14:00:03
potenciální hrozby
Obnova a modernizace vybavení operačních sálů FN Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň
68 888 000,0
05.05.2021
14:00:03
React-EU - Modernizace Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
106 860 734,0
05.05.2021
14:00:03
VFN Praha - Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
499 725 000,0
05.05.2021
14:00:03
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Modernizace zobrazovací techniky ON Kolín
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:03
nemocnice Středočeského kraje
JIP KIGOPL FN Brno
Fakultní nemocnice Brno
59 649 451,0
05.05.2021
14:00:03
Přístrojová a jiná zdravotní technika pro rozvoj a modernizaci pracovišť intenzivní péče s 
AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
145 862 147,3
05.05.2021
14:00:03
návazností na urgentní příjem nemocnice AGEL Přerov
Přístrojové vybavení návazné péče na urgentní příjmy FN Brno
Fakultní nemocnice Brno
381 805 418,0
05.05.2021
14:00:03
A3  rekonstrukce JIP oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie včetně 
Fakultní nemocnice Ostrava
105 669 438,0
05.05.2021
14:00:03
vybavenízdravotnickou technikou oddělení
Nemocnice Jablonec nad Nisou - REACT-EU
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
129 885 947,9
05.05.2021
14:00:03
Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice
Krajská zdravotní, a.s.
149 948 788,1
05.05.2021
14:00:03
Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín
Krajská zdravotní, a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:03
Rozvoj, modernizace a posílení páteřní sítě v Nemocnici AGEL Ostrava - Vítkovice a.s. s ohledem  Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
144 307 889,0
05.05.2021
14:00:03
na potenciální hrozby
Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Písek, a.s.
80 660 859,0
05.05.2021
14:00:03

Nemocnice Vyškov, příspěvková 
Nemocnice Vyškov - Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:04
organizace
Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě MMN, a.s. s ohledem na potenciální 
MMN, a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:04
hrozby
Rozvoj diagnostických pracovišť
Fakultní nemocnice Olomouc
401 024 822,0
05.05.2021
14:00:04
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 
Modernizace přístrojového vybavení v nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov
147 675 922,0
05.05.2021
14:00:04
a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nemocnice Kyjov, příspěvková 
Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov    
119 881 295,0
05.05.2021
14:00:04
organizace
Zdravotnická technika ReactEU - Cheb, projekt II
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
68 946 104,7
05.05.2021
14:00:04
FN Motol - Rekonstrukce pneumologické kliniky
Fakultní nemocnice v Motole
54 390 000,0
05.05.2021
14:00:06
Modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Mělník v rámci urgentního příjmu se zaměřením 
Mělnická zdravotní, a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:06
na gynekologicko-porodnické oddělení a radiodiagnostiku
Nemocnice Jihlava, příspěvková 
Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava - Operační obory a urgentní medicína
249 494 898,7
05.05.2021
14:00:06
organizace
FNB - rozvoj a modernizace vybavení chirurgických a diagnostických oborů
Fakultní nemocnice Bulovka
149 894 609,0
05.05.2021
14:00:06
Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení
Domažlická nemocnice, a.s.
129 179 427,5
05.05.2021
14:00:06
Nemocnice Jihlava, příspěvková 
Rozvoj a modernizace zdravotní péče Nemocnice Jihlava - Diagnostika a komplement
250 000 000,0
05.05.2021
14:00:06
organizace
Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov
Krajská zdravotní, a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:07
Modernizace a rozvoj přístrojového vybavení v  Nemocnici TGM Hodonín v návaznosti na 
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková 
149 960 000,0
05.05.2021
14:00:07
urgentní příjem
organizace

Nemocnice s poliklinikou Havířov, 
Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:08
příspěvková organizace
Přístrojové vybavení nemocnice Most
Krajská zdravotní, a.s.
137 557 000,0
05.05.2021
14:00:08
Vybavení pro posílení páteřní sítě KNL, a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
351 308 011,8
05.05.2021
14:00:09
Pořízení přístrojového vybavení a technologií Krajské nemocnice v Ivančicích zařazené do 
Nemocnice Ivančice, příspěvková 
118 600 000,0
05.05.2021
14:00:09
páteřní sítě poskytovatelů urgentní péče 
organizace
Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově  Krajská zdravotní, a.s.
500 000 000,0
05.05.2021
14:00:10
nemocnici v Ústí nad Labem
Zdravotnická technika ReactEU - Karlovy Vary, projekt I
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
237 402 149,1
05.05.2021
14:00:11
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, 
Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:11
příspěvková organizace
Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Nemocnici Šumperk a.s. s ohledem na potenciální 
Nemocnice Šumperk a.s.
128 865 093,5
05.05.2021
14:00:11
hrozby
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková 
Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod
149 938 874,5
05.05.2021
14:00:12
organizace
Nemocnice Znojmo, příspěvková 
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem
149 640 000,0
05.05.2021
14:00:12
organizace
Nemocnice Třebíč, příspěvková 
Modernizace přístrojového vybavení a technologií
149 999 887,8
05.05.2021
14:00:14
organizace
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková 
Modernizace zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov
149 938 845,1
05.05.2021
14:00:15
organizace
Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. s ohledem na 
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:15
potenciální hrozby
NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vybavení navazujících oborů na UP 2
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
73 430 278,0
05.05.2021
14:00:16

Modernizace nemocnice s poliklinikou eská Lípa a.s. - urgentní příjem
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
145 607 936,6
05.05.2021
14:00:17
Nemocnice Nové Město na Moravě, 
Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti Nemocnice Nové Město na Moravě
150 000 000,0
05.05.2021
14:00:17
příspěvková organizace
Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem 
Úrazová nemocnice v Brně
140 562 449,9
05.05.2021
14:00:51
Úrazové nemocnice v Brně
Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem 
Nemocnice Milosrdných bratří, 
147 134 256,4
05.05.2021
14:31:42
Nemocnice Milosrdných bratří
příspěvková organizace
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská 
Pořízení přístroje PET/CT v ÚVN - VoFN Praha
95 923 710,0
05.05.2021
18:47:51
fakultní nemocnice Praha
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská 
Pořízení přístroje MR 3T v ÚVN-VoFN Praha
55 085 000,0
06.05.2021
15:15:05
fakultní nemocnice Praha
Zdroj: MMR