Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Náklady na tisk radničních novin a ceny inzerce'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Náklady na tisk
radničních novin a ceny inzerce

Odesílatel:
Michal Voska, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-226110/2021
Identifikátor:
epdz_550961
Odesláno (neověřený čas):
19.05.2021 12:15:19
Doručeno:
19.05.2021 12:20:01
Přijato ke zpracování:
19.05.2021 12:20:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
20.05.2021 12:20:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 19.05.2021 12:20:01
Strana 1 z 1