Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Faktúry prijaté, preplatené 2018-2020'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Faktúry prijaté, preplatené 2018-
2020

Odesílatel:
Petr Sliwka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxx.xx
ČJ:
MMB/0184028/2021
Identifikátor:
epdz_6515510
Odesláno (neověřený čas):
17.04.2021 11:13:42
Doručeno:
17.04.2021 11:15:00
Přijato ke zpracování:
17.04.2021 11:15:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
18.04.2021 11:15:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 17.04.2021 11:15:00
Strana 1 z 2

Protokol o výsledku následné kontroly platnosti certifikátů
Datum a čas provedené kontroly:
18.04.2021 11:15:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 18.04.2021 11:15:01
Strana 2 z 2