Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG'.

Ministerstvo dopravy / 23.3.2021 10:47:35


Vaše podání ze dne: 23.3.2021 10:00:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG podané na adresu el. podatelny - xxxxx@xxxx.xx


Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010FKVK
Datum zaevidování: 23.3.2021 10:43:19
Vaše evidenční údaje:


Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:


Dvořáková Lenka
Ministertsvo Dopravy