Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zapsání veteránské testace do VTP'. 
 
 
 
*MDCRX010DKTK* 
Vážený pan  
Štěpán 
 
foi+request-8888-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
 
Odpověď k č. j. ze dne: 
Č. j.:/Sp. zn.:/Typ 
Vyřizuje/email/Telefon 
Datum 
 
MD-8146/2021-072/2 
Jana Klenotová 
Praha 
MD/8146/2021/072 
xxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx 
18.03.2021 
      
+420 225 131 111 
 
Věc: Sdělení k podání 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvo dopravy obdrželo Vaše podání ze dne 17. 3. 2021, označené jako žádost o informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“). 
 
Váš dotaz bohužel nespadá do režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Nepožadujete 
zaslání  nějakého  v  minulosti připraveného úředního  dokumentu (ve smyslu § 3  odst.  3 InfZ),  ale 
zhodnocení úředního postupu odboru dopravy ve Strakonicích. (Kromě toho není podaná žádost 
úplná tak, jak zákon předepisuje; InfZ mimo jiné v § 14 odst. 2 předepisuje, že žadatel má uvést 
jméno i příjmení.) 
 
Máte-li  zájem  o  zprostředkování  názoru  věcně  příslušného  odboru  ministerstva  k  věci,  lze  to 
provést mimo režim InfZ. K tomu nás prosím kontaktujte, ideálně telefonicky, abychom Vám postup 
co nejrychleji objasnili. 
 
Popř. nám zašlete ze svého osobního e-mailu telefonní číslo, na které Vám zavoláme my. (Číslo 
neposílejte  prostřednictvím  služby  infoprovsechny.cz,  neboť  by  bylo  viditelné  pro  všechny 
návštěvníky webu.) 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Jakub Stadler 
Ředitel 
Odbor komunikace 
 
Elektronický podpis - 18.3.2021
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
Certifikát autora podpisu :
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 
Jméno : Mgr. Jakub Stadler

Vydal : PostSignum Qualified C...
IČ: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
Platnost do : 8.12.2021 10:27:27-000 +01:00