Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zapsání veteránské testace do VTP'.

Ministerstvo dopravy / 17.3.2021 15:16:21


Vaše podání ze dne: 17.3.2021 14:54:29 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zapsání veteránské testace do VTP podané na adresu el. podatelny - xxxxx@xxxx.xx


Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010D8BE
Datum zaevidování: 17.3.2021 15:08:15
Vaše evidenční údaje: Štěpán, Žižkova 850, 38601 Strakonice


Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:


Maršálová Jindřiška
Ministertsvo Dopravy