Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotaz'.




 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
H. Š. 
 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Váš dopis ze dne 7. března 2021 
Praha 17. března 2021 
Č. j.: MZDR  9913/2021-3/MIN/KAN 
*MZDRX01F2DBA* 
MZDRX01F2DBA 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené 
Ministerstvu  zdravotnictví  dne  7.  března  2021,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  9913/2021-
1/MIN/KAN, ve věci dotazu: Dne 1.3. jsem se zaregistrovala na očkování. Dostala jsem 
termín až 23. 4. 2021. Je mi letos 75 let. Jak je to možné?, Vám sdělujeme následující: 
 
Ano, je to možné. Znamená to, že očkovací místo nemá dříve  volný termín. Záleží, na 
které  očkovací  místo  jste  se  zaregistrovala,  bez  znalosti  tohoto,  nelze  konkrétněji 
odpovědět. Také je možnost v případě problémů a nejasností se obrátit na linku 1221. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
elektronicky podepsáno 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz 
Elektronický podpis - 18.3.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.11.2021 12:23:24-000 +01:00