Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vyzvednutí zakoupeného auta'.



 
 
*MVCRX05JHV8B* 
MVCRX05JHV8B 
 
prvotní identifikátor 
 
kancelář ministra vnitra 
Nad Štolou 3 
170 34  Praha 7 
 
Č. j. MV- 36107-2/KM-2021 
Praha 8. března 2021 
Počet listů: 1 
 
Paní 
Oršulíková 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 
 
 
Sdělení k  podání  ze dne 2. 3. 2021     
 
 
 
 
Na  Ministerstvo  vnitra  jste  se  obrátila  s dotazem  na  přejezd  z Ostravy  do 
Prahy k vyzvednutí si automobilu. Sdělujeme, že Ministerstva vnitra ani pan ministr 
nevydává individuální výjimky.  
 
Krizové  opatření  žádnou  výjimku  pro  takové  případy  služby  neobsahuje,  pro  účely 
cesty  z důvodu  převzetí  zakoupeného  automobilu  tak  nelze  využít  výjimku  z 
cestování  mimo  okres.  Záležitost  lze  řešit  jinými  prostředky  -  odvoz  vozidla  přímo 
prodejcem vozidla apod. 
 
 
 
 
JUDr. Jaroslav Saveljev 
vedoucí oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: 
Mgr. Drncová 
tel. č.: 
974832741 
e-mail: 
xxxxx@xxxx.xx 
Elektronický podpis - 11.3.2021
 1 
Certifikát autora podpisu :
Jméno : JUDr. Jaroslav Saveljev
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 24.8.2021 17:57:22-000 +02:00