Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dotace'.

Vaše podání ze dne / Your submission: 12.2.2021 07:47:14
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...
Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 158549/2021
Datum zaevidování / Submission date: 12.2.2021 08:09:44
Vaše evidenční údaje / Your name and address: Procházka Jiří,
,, foi+request-8795-...
...