Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam dotací pro holding Agrofert'.

Jihočeský kraj
...
Vaše podání ze dne: 10.2.2021 13:04:18 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o inform...
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: KUCBX00YLETK
Datum zaevidování: 10.2.2021 13:25:17
Vaše evidenční údaje: Popela Tomáš, Žateckých 844/26, 14000 Praha, foi+request-8740...
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.
Pokud bylo podání učiněno podle §37 odst. 4 zákona č.500/2004 sb. ve znění pozdější...
je třeba doplnit do 5 dnů podání (vlastnoručně podepsat podání), jinak nemůže být p...
...