Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět'.


Protokol o vyhodnocení datové zprávy
č. 2021012914393210680
doručené do elektronické podatelny MZe dne 29. 1. 2021 v 14:39:32
Vaše zpráva byla přijata jako:
Žádost o informace podle dotaz - Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho
Věc:
dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět
Způsob doručení:
e-mail
Číslo zprávy EPO:
2021012914393210680
Odesílatel:
Příjemce, kopie:
Jméno:
Robert Hons
Příjemce:
"Podatelna" <xxxxx@xxx.xx>
foi+request-8703-
Email:
Kopie:
--
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Informace o zprávě ze systému elektronické pošty (e-mail):
ID zprávy odesílajícího
<ogm-10343+60140f610c06f- Čas přijetí do elektronické
29. 1. 2021 14:39:32
serveru:
xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx>
podatelny MZe:
Ověření podpisu zprávy:
Zpráva podepsána:
N
Časové razítko zprávy:
N
Počet podaných příloh: 1
Podepsal (CN)
Podepsal (O)
Podpis typ-platnost
Časové razítko
Název přílohy
Typ
Velikost
Sériové č. cert.
Certifikát vystavil.
body.txt
text/plain
5 kB
Nemá podpisy
Legenda: K=Kvalifikovaný podpis/razítko; NK=Nekvalifikovaný podpis/razítko; P=Platný; NP=Neplatný; O=Ověřit - podpis je
platný ale v době, kdy byl dokument dostupný podatelně již vypršela platnost certifikátu; N=Nemá podpis/časovou značku;
?=CRL neaktuální, nelze aktualizovat;
Tento doklad o přijetí zprávy podatelnou MZe byl vytvořen dne: 29. 1. 2021 14:39:35. Certifikáty využité pro podpisy a razítka
byly ověřeny podle CRL platným k datu a času vygenerování.
Soubor body.html(txt) je vlastním obsahem emailové zprávy.
Vygenerováno EPO PDS s.r.o.