Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Neoprávněné dotace pro Agrofert'.

Vaše podání ze dne / Your submission: 28.1.2021 21:02:08
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...
Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 103813/2021
Datum zaevidování / Submission date: 29.1.2021 08:05:07
Vaše evidenční údaje / Your name and address: K Kateřina,
,, foi+request-8682-bf9e...
...