Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vracení dotací společností Agrofert'.


Protokol o vyhodnocení datové zprávy
č. 2021012813301969427
doručené do elektronické podatelny MZe dne 28. 1. 2021 v 13:30:19
Vaše zpráva byla přijata jako:
Věc:
Žádost o informace podle dotaz - Vracení dotací společností Agrofert
Způsob doručení:
e-mail
Číslo zprávy EPO:
2021012813301969427
Odesílatel:
Příjemce, kopie:
Jméno:
Matouš Vranka
Příjemce:
"Podatelna" <xxxxx@xxx.xx>
foi+request-8647-
Email:
Kopie:
--
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Informace o zprávě ze systému elektronické pošty (e-mail):
ID zprávy odesílajícího
<ogm-10287+6012adc3c62c9- Čas přijetí do elektronické
28. 1. 2021 13:30:19
serveru:
xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx>
podatelny MZe:
Ověření podpisu zprávy:
Zpráva podepsána:
N
Časové razítko zprávy:
N
Počet podaných příloh: 1
Podepsal (CN)
Podepsal (O)
Podpis typ-platnost
Časové razítko
Název přílohy
Typ
Velikost
Sériové č. cert.
Certifikát vystavil.
body.txt
text/plain
4 kB
Nemá podpisy
Legenda: K=Kvalifikovaný podpis/razítko; NK=Nekvalifikovaný podpis/razítko; P=Platný; NP=Neplatný; O=Ověřit - podpis je
platný ale v době, kdy byl dokument dostupný podatelně již vypršela platnost certifikátu; N=Nemá podpis/časovou značku;
?=CRL neaktuální, nelze aktualizovat;
Tento doklad o přijetí zprávy podatelnou MZe byl vytvořen dne: 28. 1. 2021 13:30:24. Certifikáty využité pro podpisy a razítka
byly ověřeny podle CRL platným k datu a času vygenerování.
Soubor body.html(txt) je vlastním obsahem emailové zprávy.
Vygenerováno EPO PDS s.r.o.