Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Odesílatel:
Martina Zoubková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxxxxxxx@xxxx.xx
ČJ:
SFZP 014115/2021
Identifikátor:
epdz_11026963
Odesláno (neověřený čas):
28.01.2021 08:55:19
Doručeno:
28.01.2021 08:55:22
Přijato ke zpracování:
28.01.2021 09:00:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
29.01.2021 09:00:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 28.01.2021 09:00:11
Strana 1 z 1