Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace zákon o střetu zájmů'.


Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.
Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace zákon o střetu...
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 28.1.2021 08:43:05
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05GLR82.
Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________
Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.
Ministerstvo vnitra
Elektronický podpis - 28.1.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ministerstvo vnitra_centrální podatelna
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 29.9.2021 09:16:40-000 +02:00