Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace zákon o střetu zájmů'.

Vaše podání ze dne / Your submission: 28.1.2021 08:41:23
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...
Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 100001/2021
Datum zaevidování / Submission date: 28.1.2021 08:41:52
Vaše evidenční údaje / Your name and address: Krýsová Anna, Řeznická 672/1, 11000 P...
...