Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Informace o veřejných zakázkách, silnice II/405 III/4045 II/404'.

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 7.5.2014 08:38:33
Vážená paní / Vážený pane,
zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprá...
Vaše podání ze dne: 6.5.2014 19:12:50  doručené na adresu el. podatelny bylo přijat...
Identifikátor dokumentu: KUJIXP1195T2
Datum zaevidování: 6.5.2014 19:12:50
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05V6GV
Vaše evidenční údaje: Havlík Daniel,   /,, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Předmět: obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle do...
Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s př...
V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízen...
"Zadost o stav KUJIXP1195T2KUJISE05V6GV"
na adresu xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.
                              S pozdravem Grunová Jana