Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Anonymizované rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. 26 Co 328/2018-1148'.

Si 28/2021 
KRAJSKÝ SOUD V PRAZE 
 náměstí Kinských 5, Praha 5 - Smíchov  
tel.: 257 005 111, fax: 257 323 997, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xxxxxxx.xx, IDDS: hvbabbq 
NAŠE ZNAČKA  Si 28/2021 
VAŠE ZNAČKA:    
PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY 
odborová organizace 
VYŘIZUJE:  
JUDr. Lenka Škubalová 
 
DNE:  
27. 1. 2021 
 
 
Vážení, 
 
dne 23. 1. 2021 byla shora uvedenému soudu doručena žádost, kterou jste žádali s odkazem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí anonymizované kopie 
usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2018, č. j. 26 Co 328/2018-1148. 
Povinný  subjekt  Vám  předmětné  usnesení  zdejšího  soudu  zasílá  v anonymizované  podobě 
přílohou k tomuto přípisu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
JUDr. Lenka Škubalová, v. r. 
místopředsedkyně Krajského soudu v Praze 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje 
Iva Semanská