Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Dálniční známka pro invalidy'. 
 
 
 
*MDCRX00ZJVF7* 
Vážený pan  
Václav Chochola 
 e-mail: foi+request-8522-
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
 
 
 
Odpověď k č. j. ze 
Č. j.:/Sp. zn.:/Typ 
Vyřizuje/Telefon 
Datum 
dne: 
MD-1222/2021-072/2  Jana Klenotová 
Praha 
 
MD/1222/2021/072 
+420 2251 31317 
19.01.2021 
 
 
 
Věc: Žádost o informace - odpověď - odkaz na zveřejněnou informaci 
 
Vážený pane, 
Ministerstvo dopravy obdrželo dne 11. 1. 2021 od Ministerstva práce a sociálních věci k vyřízení 
Vaši  žádost  o informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), která byla zaevidována podatelnou ministerstva téhož 
dne pod č. p. MDCRX00ZJHL3. V žádosti  požadujete poskytnout následující informace – cit.: 
 
„máme  invalidního  syna  s  průkazem  ZTP/P.  Na  invalidní  kartě  pro  syna,  která  je  používána,  při 
jeho  přepravě,  je  vyznačena  registrační  značka  tohoto  vozidla.  Syn  není  majitelem  vozidla  a  ani 
vozidlo  nemůže  řídit.  Osobní  automobil  ale  používáme  i  k  jeho  přepravě  a to  občas  i  po  dálnici. 
Chci se zeptat, jak to je s dálniční známkou pro toto vozidlo. Pokud syn v autě nebude, což může 
nastat,  musí  být  pro  tento  OA  dálniční  známka  anebo  se  řidič  prokáže  invalidní  kartou 
s vyznačenou registrační značkou a dálniční známku nepotřebuje?“ 
 

Ministerstvo dopravy Vám sděluje, že v případě silniční kontroly musí být držitel průkazů ZTP nebo 
ZTP/P ve vozidle přítomen, jinak se na vozidlo osvobození nevztahuje. Při silniční kontrole bude 
stačit  předložit  příslušný  průkaz.  Pro  občany  s  průkazy  vydanými  mimo  Českou  republiku  platí 
povinnost uhradit elektronickou dálniční známku. 
Zároveň Vám v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ k položenému dotazu  poskytujeme odkaz 
na  internetové  stránky  edalnice.cz,  které  se  věnují  dané  problematice  podrobně  a  kde  je  též  
veřejně dostupná i odpověď na Váš dotaz:  Zvýhodnění dálniční známky - ZTP, vozy na elektrický 
pohon, vodík (edalnice.cz) 

Více informací k problematice získáte na infolince EDAZ (https://edalnice.cz/kontakty/index.html. 
Email a telefon zákaznické péče: xxxx@xxxxxxxx.xx, (+420) 222 266 757. 
S pozdravem 
 
Mgr. Jakub Stadler      
     ředitel 
Odbor komunikace 
Elektronický podpis - 19.1.2021
Ministerstvo dopravy 
ID datové schránky: n75aau3 
 
Certifikát autora podpisu :
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
e-mail: xxxxx@xxxx.xx 
Jméno : Mgr. Jakub Stadler

Vydal : PostSignum Qualified C...
IČ: 660 03 008 
tel. +420 225 131 111 
 
Platnost do : 8.12.2021 10:27:27-000 +01:00