Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o zaslání anonymizovaného rozhodnutí'.


č. j. 3 To 77/2020 – 242 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
ROZSUDEK 
JMÉNEM REPUBLIKY 
Krajský  soud  v Ostravě  projednal  ve  veřejném  zasedání  konaném  dne  18.  května  2020           
v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Renaty Gilové a soudců Mgr. Radka Adamuse a 
Mgr.  Lumíra  Čablíka  odvolání  státního  zástupce  Okresního  státního  zastupitelství 
v Ostravě proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 12. 2019, č. j. 71 T 130/2019 – 
214, a rozhodl 
takto: 
I. 
Podle  §  258  odstavec  1  písmeno  e),  odstavec  2  trestního  řádu  se  z podnětu  odvolání 
státního  zástupce  Okresního  státního  zastupitelství  v Ostravě  v napadeném  rozsudku  zrušuje 
výrok o trestu a za podmínek § 259 odstavec 3, odstavec 4 trestního řádu se  
 
obžalovaný 
Aleš D., narozený xxx v xxx, trvale bytem v xxx, 
nově odsuzuje  
podle § 283 odstavec 2 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 8 
(osmi) měsíců.  
Podle § 81 odstavec 1 a § 82 odstavec 1 trestního zákoníku se výkon trestu podmíněně odkládá 
na zkušební dobu v trvání 3 (tří) roků a 6 (šesti) měsíců.  
Podle  §  70  odstavec  2  písmeno  a)  trestního  zákoníku  se  obžalovanému  dále  ukládá  trest 
propadnutí věci, a to 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková 

3 To 77/2020 

 
-  11 ks rostlin morfologicky připomínajících rostliny rodu Cannabis o výšce 92  – 99 cm, 
původně rostoucích v květináčích, odstřižených nad kořenovým balem, 
-  14  ks  sušených  rostlin  morfologicky  připomínajících  rostliny  rodu  Cannabis  o  výšce  
v průměru 80 cm, zavěšených původně  v pěstebním stanu, 
-  sušené květenství rostlin morfologicky připomínajících rostliny rodu Cannabis, 
-  sušené  zbytky  rostlin  a  sušená  květenství  rostlin,  morfologicky  připomínajících  rostliny 
rodu Cannabis, 
-  4 ks osvětlovacích těles (lustry, lampičky, svícny apod.), včetně 4 ks kompletní osvětlovací 
techniky (stínidla, kabeláž lampy 600 W ), 
-  3 ks ventilátorů o průměru 15 cm s filtry a alu flexi potrubím, 
-  1 ks pěstebního stanu o rozměrech 200x240x360 cm, černá textilie s alu vnitřní úpravou, 
s podlážkou a kovovou konstrukcí v textilní tašce, 
-  5 ks elektrických předřadníků 600 W, 
-  4 ks elektrických časovačů, 
-  2 ks 5 l kanystrů – urychlovač a hnojivo,  
-  2 ks 1 l pet lahví s urychlovačem, 
které se toho času nacházejí v úschově Policie České republiky, ve skladu HOA Frýdek – Místek,  
pod spisovou značkou 353/19 „B“ 23/8A. 
 
II.  
Ve výroku o vině zůstává napadený rozsudek nezměněn.  
Odůvodnění: 
1.  Napadeným rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 12. 2019, č. j. 71 T 130/2019  – 
214,  byl  obžalovaný  Aleš  D.  uznán  vinným  zločinem  nedovolené  výroby  a  jiného  nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283  odstavec 1, odstavec 2 písmeno c) 
trestního zákoníku (dále jen ,,TrZ“) dílem dokonaný a dílem nedokonaný ve stádiu pokusu podle 
§ 21 odstavec 1 k § 283 odstavec 1, odstavec 2 písmeno c) TrZ.  
Trestné  činnosti  se  podle  skutkových  zjištění  nalézacího  soudu  dopustil  tím,  že  od  přesně 
nezjištěné doby, nejméně však od měsíce prosince roku 2014 do dne 25. 3. 2019 v xxx, v bytě č. 
30 o velikosti 3+1 umístěném v 7. nadzemním podlaží bytového domu na ul.  xxx, se záměrem 
bez povolení vyrobit drogu marihuanu, o které věděl, že je v České republice zakázaná, nejprve 
sestavil  v  tomto  bytě  pěstební  stan  se  souborem  technických  předmětů,  konkrétně  umělým 
osvětlením,  elektroinstalací,  pachovým  filtrem,  květináči  a  dalšími  věcmi,  z  nichž  sestavil  plně 
funkční  tzv.  indoorovou  pěstírnu  určenou  k  zajištění  ideálních  světelných,  tepelných  a 
klimatických podmínek růstu rostlin konopí (marihuany), to vše s cílem dosáhnout maximálního 
výnosu, jakož i obsahu účinných látek v pěstovaných rostlinách, a poté, s vědomím o jaké rostliny 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková 

3 To 77/2020 

 
se  jedná  a  znalý  jejich  zneužití,  v takto  zařízených  prostorech  opakovaně  vysadil  a  pěstoval 
rostliny konopí,  které  pak  následně  sklízel  a  sušil,  přičemž  v průběhu  domovní  prohlídky 
provedené dne 25. 3. 2019 byla předmětná pěstírna zajištěna, kdy v této se uvnitř nacházelo 11 ks 
rostoucích rostlin s morfologickými znaky konopí, které dosáhly vzrůstu v rozmezí 92-99 cm, ze 
kterých v případě jejich sklizení a neoprávněného zpracování do stavu způsobilého ke spotřebě 
(marihuana)  mohlo  být  získáno  celkem  452,70  g  rostlinné  hmoty  využitelné  pro  toxikomanii  o 
obsahu 9,3 % účinné látky tetrahydrokanabinol neboli THC, což v daném množství představuje 
42,10  g  tetrahydrokanabinolu  (THC),  a  14  ks  už  dopěstovaných  sušících  se  rostlin  s 
morfologickými  znaky  konopí,  které  dosáhly  vzrůstu  80  cm  a  obsahovaly  12,2  % 
tetrahydrokanabinolu  neboli  THC,  což  v množství  311,20  g  sušené  rostlinné  hmoty  využitelné 
pro toxikomanii představuje 37,97 g tetrahydrokanabinolu (THC), a dále byl při realizované 
domovní  prohlídce  zajištěn  plastový  kbelík  obsahující  97,76  g  sušené  rostlinné  hmoty  zelené 
barvy využitelné pro toxikomanii, průhledná plastová krabice obsahující 264,56 g sušené rostlinné 
hmoty  zelené  barvy  využitelné  pro  toxikomanii  a  plastový  kbelík  s nápisem  OBI  obsahující 
309,86  g  sušené  rostlinné  hmoty  zelené  barvy  využitelné  pro  toxikomanii,  kteréžto  v celkovém 
množství  672,18  g  sušené  rostlinné  hmoty  využitelné  pro  toxikomanii  obsahovaly  13,1  % 
tetrahydrokanabinolu  neboli  THC,  tj.  88,06  g  tetrahydrokanabinolu  (THC),  jakož  i  plastový 
lavor  obsahující  208,24  g  sušené  rostlinné  hmoty  zelené  barvy  využitelné  pro  toxikomanii  a 
papírová  krabice  naplněná  celkem  1.012  g  sušené  rostlinné  hmoty  zelené  barvy  využitelné  pro 
toxikomanii,  kteréžto  v celkovém  množství  1.220,24  g  sušené  rostlinné  hmoty  využitelné  pro 
toxikomanii  obsahovaly  3,4  %  tetrahydrokanabinolu  neboli  THC,  tj.  41,49  g 
tetrahydrokanabinolu (THC),
 
přičemž marihuana je drogou z konopí, které je uvedeno v příloze č. 3 nařízení vlády č. 463/2013 
Sb.,  o  seznamech  návykových  látek,  jako  omamná  látka  zařazená  do  Seznamu  IV  Jednotné 
Úmluvy o omamných látkách, a obsahuje účinnou látku tetrahydrokanabinol neboli THC, jež je 
uvedena  v příloze  č.  4  nařízení  vlády  č.  463/2013  Sb.,  o  seznamech  návykových  látek,  jako 
psychotropní  látka  zařazená  do  Seznamu  I  Úmluvy  o  psychotropních  látkách,  a  nakládal  tak 
se jmenovanou  látkou  bez  splnění  podmínek  k  nakládání  s touto  látkou  stanovených  zákonem, 
aniž měl v úmyslu tyto podmínky splnit, to jest protiprávně. 
2.  Za shora uvedenou trestnou činnost byl odsouzen podle § 283 odstavec 2 TrZ k trestu odnětí 
svobody  v trvání  2  roků,  jehož  výkon  byl  podle  §  81  odstavec  1  a  §  82  odstavec  1  TrZ 
podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 roků. Podle § 70 odstavec 2 písmeno a) TrZ byl 
dále obžalovanému uložen trest propadnutí věci, a to  
-  11 ks rostlin morfologicky připomínajících rostliny rodu Cannabis o výšce 92  – 99 cm, 
původně rostoucích v květináčích, odstřižených nad kořenovým balem, 
-  14  ks  sušených  rostlin  morfologicky  připomínajících  rostliny  rodu  Cannabis  o  výšce  
v průměru 80 cm, zavěšených původně  v pěstebním stanu, 
-  sušené květenství rostlin morfologicky připomínajících rostliny rodu Cannabis, 
-  sušené  zbytky  rostlin  a  sušená  květenství  rostlin,  morfologicky  připomínajících  rostliny 
rodu Cannabis, 
-  4 ks osvětlovacích těles (lustry, lampičky, svícny apod.), včetně 4 ks kompletní osvětlovací 
techniky (stínidla, kabeláž lampy 600 W ), 
-  3 ks ventilátorů o průměru 15 cm s filtry a alu flexi potrubím, 
-  1 ks pěstebního stanu o rozměrech 200x240x360 cm, černá textilie s alu vnitřní úpravou, 
s podlážkou a kovovou konstrukcí v textilní tašce, 
-  5 ks elektrických předřadníků 600 W, 
-  4 ks elektrických časovačů, 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková 

3 To 77/2020 

 
-  2 ks 5 l kanystrů – urychlovač a hnojivo,  
-  2 ks 1 l pet lahví s urychlovačem, 
které se toho času nacházejí v úschově Policie České republiky, ve skladu HOA Frýdek – Místek, 
pod spisovou značkou 353/19 „B“ 23/8A. 
3.  Proti rozsudku soudu I. stupně podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě 
ihned po jeho vyhlášení u hlavního líčení v neprospěch obžalovaného Aleše  D. odvolání, které 
zaměřil  proti  výroku  o  vině  i  výroku  o  trestu.  V písemném  vyhotovení  odůvodnění  odvolání           
(č.  l.  218  –  219)  uvedl,  že  se  ztotožňuje  s právní  kvalifikací  jednání  obžalovaného  zvolenou 
nalézacím  soudem,  avšak  s ohledem  na  výsledky  provedeného  dokazování  u  hlavního  líčení 
nesouhlasí  se  zněním  skutkové  a  potažmo  i  právní  věty  v napadeném  rozsudku  a  taktéž 
s uloženým trestem. Pochybení nalézacího soudu spatřuje v tom, že obžalovaného uznal vinným 
pouze  z neoprávněné  výroby  marihuany,  ne  již  z prodeje  této  návykové  látky,  když  nebyl 
akceptován  jeho  návrh  na  úpravu  skutkové  věty  o  zmínění  prodeje  marihuany  obžalovaným 
Jaroslavu  K.  Státní  zástupce  poukazuje,  že  závěr  o  tom,  že  obžalovaný  D.  vypěstovanou 
marihuanu  také  opakovaně  prodával  za  účelem  finančního  zisku  Jaroslavu  K.,  lze  učinit  jak  na 
základě  svědecké  výpovědi  jmenovaného,  tak  na  základě  dalších  provedených  důkazů.  Státní 
zástupce  akcentuje,  že  Jaroslav  K.  je  v současně  době  trestně  stíhán  pro  zvlášť  závažný  zločin 
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 
odstavec 1, odstavec 2 písmeno a), odstavec 3 písmeno c) TrZ v jiné trestní věci, přičemž dne 27. 
6. 2019 v procesním postavení obviněného vypovídal ohledně obchodování s marihuanou též ve 
vztahu k osobě obžalovaného Aleše  D., kdy uvedl, že minimálně ve dvou případech koupil od 
Aleše  D.  marihuanu,  vždy  se  jednalo  o  množství  asi  0,5  kilogramů.  Jaroslav  K.  následně  u 
hlavního líčení ve věci obžalovaného Aleše D. jako svědek popsal svůj vztah k obžalovanému D. 
tak, že jej zná asi 5 let, mají několik společných přátel, většinou se spolu  potkávali na Dubině, 
neměl  s ním  vzájemné  spory  a  nemá  důvod  se  mu  za  cokoliv  mstít.  Pokud  si  pamatuje,  tak 
obžalovaný D. konzumoval marihuanu spíše výjimečně, věnoval se spíše posilování. Dále svědek 
K.  vypověděl,  že  od  obžalovaného  D.  nejméně  ve  dvou  případech,  konkrétně  v  roce  2018  a 
v roce  2019  zakoupil  marihuanu,  a  to  za  částku  kolem  80  –  90  Kč/gram  s tím,  že  se  jednalo 
celkem o 800 gramů. Byť poté k dotazům obhájce toto množství poněkud zredukoval, stále se 
mělo  jednat  o  množství  v řádu  stovek  gramů.  Obžalovaný  D.  měl  možnost  v souladu 
s ustanovením  §  214  trestního  řádu  (dále  jen  ,,tr.ř.“)  se  k této  svědecké výpovědi  vyjádřit,  což 
neučinil, tedy nijak výpověď svědka K. nerozporoval. Vzhledem k uvedenému státní zástupce je 
toho  názoru,  že  není  žádný  důvod  zpochybňovat  věrohodnost  výpovědi  svědka  K.  Dále  se 
v podaném  odvolání  poukazuje  i  na  dílčí  rozpory  ve  výpovědích  obžalovaného  D.,  který 
v přípravném řízení ve výpovědi ze dne 19. 8. 2019 uvedl, že nesouhlasí s tím, že by opakovaně 
sklízel  a  sušil  rostliny  konopí.  U  hlavního  líčení  se  naopak  k opakovanému  sklízení  a  sušení 
rostlin konopí v bytě, který užíval na ulici xxx v xxx, plně doznal. Odvolatelem se dále poukazuje 
i  na  listinné  důkazy  ve  věci  provedené  (protokol  o  provedení  domovní  prohlídky,  seznam 
zajištěných věcí, fotodokumentaci, sdělení ČEZ Distribuce, a.s. k výši odběru elektrické energie), 
z čehož je činěn závěr, že nikdo jiný než obžalovaný neměl k bytu na ulici xxx přístup, ten měl 
obžalovaný víc jak 4 roky pronajat, avšak v něm nebydlel a používal jej k pěstování marihuany. 
Z těchto poznatků lze dle odvolatele zcela logicky dovodit, že obžalovaný si náklady vynaložené 
na  pěstování  konopí  chtěl  refundovat  penězi  získanými  právě  z prodeje  marihuany,  přičemž 
Jaroslav K. prokazatelně vykupoval marihuanu od jednotlivých pěstitelů. 
4.  Dále je státním zástupcem poukazováno na obsah vybraných odposlechů týkajících se zájmové 
komunikace mezi Jaroslavem K. a obžalovaným Alešem D. z trestní věci vedené proti Jaroslavu 
K.,  kdy  tyto  odposlechy  sice  nepotvrzují  samotné  transakce  s marihuanou,  ale  jednoznačně 
potvrzují styk obžalovaného Aleše  D. s Jaroslavem K., jejich vzájemnou komunikaci týkající se 
pěstování marihuany, rad k pěstování, jakož i komunikaci týkající se odrůd marihuany - Canalope 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková 

3 To 77/2020 

 
haze  a  Jack  Herer,  kdy  v obou  případech  se  jedná  o  speciální  odrůdy  marihuany  s vysokým 
obsahem účinné látky tetrahydrokanabinolu, vhodné pro tzv. indoor pěstování.  
5.  Státní  zástupce  v podaném  odvolání  vznesl  výhrady  i  do  uloženého  trestu,  vyjma  trestu 
propadnutí věcí, který považuje za nepřiměřeně mírný. Dle odvolatele soud I. stupně nesprávně 
vyhodnotil výpověď obžalovaného u hlavního líčení jako výraznou polehčující okolnost, když dle 
jeho  názoru  se  obžalovaný  ke  své  trestné  činnosti  plně  nedoznal,  protože  neprojevil  ani 
elementární sebereflexi k tomu, že marihuanu pěstoval za účelem prodeje a nelegálního výdělku. 
Pokud jde o předchozí odsouzení obžalovaného, je sice pravdou, že obžalovaný se osvědčil ve 
zkušební  době  podmíněného  odsouzení,  avšak  zároveň  je  zřejmé,  že  obžalovaný  je  osobou  se 
sklony k páchání trestné činnosti i to, že nyní vytýkaného jednání se dopouštěl po celou zkušební 
dobu podmíněného odsouzení rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. 
74  T  109/2015,  který  nabyl  právní  moci  dne  14.  9.  2016  a  jimž  byl  obžalovaný  odsouzen  za 
trestné činy týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odstavec 1 TrZ a nebezpečného 
pronásledování podle § 354 odstavec 1 písmeno b), písmeno c), písmeno d) TrZ k trestu odnětí 
svobody  v trvání  10  měsíců,  jehož  výkon  mu  byl  podmíněně  odložen  na  zkušební  dobu  26 
měsíců, tj. do 14. 11. 2018. Státní zástupce dále poukazuje na přitěžující okolnosti, které spatřuje 
v tom, že nyní vytýkané trestné činnosti se obžalovaný dopouštěl dlouhou dobu (téměř 4,5 let) a 
taktéž  mu  přitěžuje  množství  vypěstované  marihuany,  respektive  účinné  látky 
tetrahydrokanabinolu neboli THC, kdy toto znatelně překračuje hranici značného rozsahu, jak to 
má  na  mysli  ustanovení  §  283  odstavec  2  písmeno  c)  TrZ  a  jak  je  vymezeno  v usnesení 
Nejvyššího  soudu  České  republiky  ze  dne  27.  2.  2013,  č.  j.  15  Tdo  1003/2012-38.  U 
obžalovaného tak shledává přitěžující okolnost podle § 42 písmeno m) TrZ, kterou však soud I. 
stupně při svém rozhodování o trestu zcela pominul. S ohledem na shora uvedenou argumentaci 
státní  zástupce  navrhl,  aby  Krajský  soud  v Ostravě  napadený  rozsudek  zrušil  podle  §  258 
odstavec 1 písmeno b), písmeno e), odstavec 2 tr.ř. a za podmínek § 259 odstavec 3, odstavec 4 
tr.ř. nově rozhodl tak, že obžalovaného uzná vinným shodnou právní kvalifikací, jak učinil soud I. 
stupně v napadeném rozsudku, avšak s úpravou skutkové věty, kterou doplní o prodej marihuany 
Jaroslavu K. v nejméně v dvou případech v roce 2018 a v roce 2019, v návaznosti na to provede 
úpravu právní věty, že obžalovaný nejen neoprávněně vyrobil omamnou a psychotropní látku, ale 
také i prodal a spáchal takový čin ve značném dosahu. Pokud jde o trest, státní zástupce souhlasí 
s uložením podmíněného trestu odnětí svobody, jenž však by měl být vyměřen přísněji v trvání 3 
let, přičemž výkon tohoto trestu by měl být odložen na delší zkušební dobu nejméně 3,5 let a 
kromě  trestu  propadnutí  věci,  vůči  němuž  nemá  žádné  výhrady,  se  dále  domáhá  uložení  i 
peněžitého trestu, a to ve výměře dosahující částky 40 000 – 60 000 Kč s přiměřeným náhradním 
trestem odnětí svobody. Uložení peněžitého trestu je zcela namístě a v souladu s ustanovením § 
67  odstavec  1  TrZ,  neboť  obžalovaný  páchal  trestnou  činnost  se  záměrem  neoprávněně  se 
obohatit  nelegálním  prodejem  marihuany,  čímž  získal  majetkový  prospěch,  kdy  neuložením 
peněžitého trestu by dle státního zástupce stát de facto legalizoval výnos z této závažné trestné 
činnosti.  
6.  Věc  byla  předložena  Krajskému  soudu  v Ostravě  jako  soudu  odvolacímu  podle  §  252  tr.ř. 
Z obsahu spisového materiálu bylo zjištěno, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou podle 
§ 246 odstavec 1 písmeno a) tr.ř., v zákonné lhůtě podle § 248 odstavec 1 tr.ř. a svým obsahem 
splňuje i náležitosti dané ustanovením § 249 odstavec 1 tr.ř. Nebyl tak důvod pro jeho zamítnutí 
podle § 253 odstavec 1 tr.ř. nebo odmítnutí podle § 253 odstavec 3 tr.ř.  
7.  Z podnětu  podaného  odvolání  krajský  soud  ve  smyslu  §  254  odstavec  1  tr.ř.  přezkoumal 
zákonnost  a  odůvodněnost  všech  výroků  napadeného  rozsudku,  proti  nimž  bylo  podáno 
odvolání, jakož i správnost postupu řízení napadenému rozsudku předcházející, a po projednání 
věci ve veřejném zasedání dospěl k následujícím závěrům. 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková 

3 To 77/2020 

 
8.  Předně se konstatuje, že po přezkoumání napadeného rozsudku a správnosti postupu řízení, které 
jeho vydání předcházelo, odvolací soud zjistil, že toto řízení proběhlo v souladu s trestním řádem, 
byla v něm dodržela všechna stěžejní ustanovení upravující jeho postup, včetně těch, jimiž se má 
zabezpečit  ve  smyslu  §  2  odstavec  5  tr.ř.  zjištění  skutkové  stavu  věci,  o  němž  nejsou  důvodné 
pochybnosti (objasnění věci), nebo právo obžalovaného na obhajobu. Odvolacím soudem nebyly 
shledány  takové  podstatné  vady,  které  by  mohly  mít  vliv  na  správnost  a  zákonnost 
přezkoumávaných části napadeného rozsudku ve smyslu § 258 odstavec 1 písmeno a) tr.ř. 
9.  Ohledně  výroku  o  vině  odvolací  soud  zjistil  z obsahu  předloženého  trestního  spisu,  že  soud  I. 
stupně provedl v trestní věci obžalovaného Aleše D. důkazy v rozsahu nezbytném pro posouzení 
věci, které posléze v souladu s ustanovením § 2 odstavec 6 tr.ř. vyhodnotil. Rozhodnutí samotné 
splňuje kritéria obsažená v ustanovení § 120 tr.ř. z hlediska struktury rozsudku, a pokud se týká 
jeho odůvodnění, tak i ustanovení § 125 tr.ř. Odvolací soud má za to, že v dané trestní věci bylo 
provedeno dostatečně obsáhle dokazování, na jehož základě mohl nalézací soud dospět, a také 
dospěl k objektivním skutkovým závěrům, o nichž nejsou důvodné pochybnosti. Základ odvolání 
státního  zástupce  tvoří  v podstatě  polemika  se  způsobem  hodnocení  provedených  důkazů 
nalézacím  soudem,  zejména  hodnocení  věrohodnosti  výpovědi  svědka  Jaroslava  K.  podané  u 
hlavního  líčení  ohledně  koupě  marihuany  od  obžalovaného  Aleše  D.,  a  je  opakováním  jeho 
argumentace uplatněné již v rámci závěrečné řeči před soudem I. stupně. V tomto směru odvolací 
soud  konstatuje,  že  nalézací  soud  hodnotil  provedené  důkazy  řádně,  jak  jednotlivě,  tak  ve 
vzájemných  souvislostech,  vyložil,  které  skutečnosti  vzal  za  prokázané,  o  které  důkazy  svá 
skutková  zjištění  opřel  a  jakými  úvahami  se  při  jejich  hodnocení  řídil,  včetně  vyložení  důvodu 
proč vyhodnotil výpověď svědka K. učiněnou u hlavního líčení jako nevěrohodnou a nepřihlédl 
k ní ve svých skutkových závěrech. Jeho úvahy nepostrádají logiku a mají oporu v provedených 
důkazech. Okresnímu soudu nelze vytknout, že by některý podstatný a stěžejní důkaz neprovedl 
nebo,  že  by  hodnocení  důkazů  provedl  v rozporu  se  zákonem  a  pravidly  formální  logiky. 
Z těchto  důvodů  je  možno  skutková  zjištění,  která  nalézací  soud  na  podkladě  provedeného 
dokazování  učinil,  považovat  za  správná  a  úplná,  proto  lze  v tomto  směru  na  příslušnou  část 
odůvodnění  napadeného  rozsudku  na  straně  3  –  5,  pod  body  ad  2,  4,  6  odkázat.  Se  závěry 
nalézacího  soudu  se  ztotožňuje  i  odvolací  soud  a  je  jimi  vázán  ve  smyslu  ustanovení  §  263 
odstavec  7,  věty  druhé  tr.ř.  Je  třeba  zdůraznit,  že  hodnocení  důkazů  je  doménou  toho  soudu, 
který  důkazy  provedl,  tj.  z pravidla  soudu  I.  stupně.  Jestliže  tomuto  hodnocení  důkazů  nelze 
vytknout žádnou zásadní vadu, zejména neúplnost nebo logickou chybnost, není odvolací soud 
oprávněn  takového  hodnocení  důkazů  a  z něj  vyplývající  skutkové  zjištění  zpochybňovat  a 
nahrazovat vlastním hodnocením.  
10.  K odvolacím námitkám státního zástupce krajský soud považuje za potřebné uvést, že nalézací 
soud důvodně vycházel z doznání obžalovaného D. u hlavního líčení, kde jasně vypověděl, že vše 
co je uvedeno v obžalobě je pravdou a svého jednání lituje. Koneckonců i ve své výpovědi před 
konáním domovní prohlídky dne 25. 3. 2019 (viz protokol o provedení domovní prohlídky č. l. 
33)  doznal,  že  pronajatý  byt  č.  30  na  ulici  xxx  v xxx,  využíval  k pěstování  marihuany,  klíče  od 
bytu  měl  pouze  on a  taktéž  on  sám  se  staral  o  zasazené  rostliny.  V popisu skutku,  jenž  se  mu 
v žalobním  návrhu  kladl  za  vinu,  nebyla  zmínka  o  tom,  že  by  vypěstované  konopí,  respektive 
sušenou  rostlinou  hmotu  využitelnou  pro  toxikomanii  obsahující  THC  v udávaném  množství, 
také prodával. Zároveň nalézací soud nepochybil, pokud vyhodnotil výpověď svědka Jaroslava K. 
učiněnou  v rámci  hlavního  líčení,  o  niž  se  státní  zástupce  v odůvodnění  opírá,  jako  vzbuzující 
značné pochybnosti, rozpornou, a proto z ní nevycházel.  
11.  Výpověď  svědka  Jaroslava  K.  totiž  není  skutečně  zcela  přesvědčivá  a  nelze  nevidět  vývoj  jeho 
postojů  a  vyjádření  před  podáním  usvědčující  svědecké  výpovědi  u  hlavního  líčení  dne  3.  12. 
2019. Především nutno zdůraznit, že Jaroslav K. společně s dalšími osobami byl v té době od 26. 
3.  2019  sám  v jiné  trestní  věci  vazebně  stíhán  pro  zvlášť  závažný  zločin  nedovolené  výroby  a 
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odstavec 1, odstavec 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková 

3 To 77/2020 

 
2 písmeno a), odstavec 3 písmeno c) TrZ, přičemž v procesním postavení obviněného se rozhodl 
posléze  ve  své  trestní  věci  spolupracovat  s orgány  činnými  v trestním  řízení  s cílem  zmírnit 
trestněprávní následky své trestné činnosti a v rámci pokračující výpovědi dne 27. 6. 2019 zprvu 
sám  uvádí  další  osoby,  kterým  prodával  marihuany,  případně  jinou  drogu  nebo  od  nichž 
nakupoval  ,,konopné  řízky“,  přičemž  spontánně  se  o  obžalovaném  D.  nezmiňuje  a  teprve  na 
cílené dotazy vyslýchajícího na osobu obžalovaného Aleše D. připouští, že jej zná, prodával mu 
konopné řízky a minimálně ve dvou případech od něj koupil marihuanu v množství vždy asi 0,5 
kilogramů s tím, že marihuana nebyla příliš kvalitní. Následně bylo přistoupeno dne 13. 8. 2019 
k výslechu  jeho  osoby  v postavení  svědka  v trestní  věci  vedené  proti  obžalovanému  D.,  kdy 
využil  svého  zákonného  práva  a  odmítl  vypovídat  z důvodu,  že  by  si  výpovědi  mohl  přivodit 
nebezpečí trestního stíhání, ač v té době byl již pro zvlášť závažný zločin na úseku nealkoholové 
toxikomanie  stíhán  a  k vytýkané  trestné  činnosti  se  navíc  doznal.  U  hlavního  líčení  svůj  postoj 
opět přehodnotil a za situace, kdy stále je stíhán pro shora uvedený zvlášť závažný zločin a má 
snahu  být  spolupracujícím  obžalovaným  uvádí,  že  obžalovaného  D. zná,  měli  společné  přátelé, 
výjimečně byli v telefonickém kontaktu (méně než jednou měsíčně) a asi ve dvou případech od 
obžalovaného  koupil  nekvalitní  sušené  konopí  v množství  dvakrát  400  gramů,  kdy  ani  nebyl 
schopen zcela jistě uvést za jakou cenu tuto drogu nakupoval a v jakém množství, neboť posléze 
vypověděl, že se mohlo jednat i o poloviční množství, to vše za situace, kdy v případě druhého 
nákupu  se  tak  mělo  stát  v roce  2019  krátce  před  zadržením  svědka,  pročeš  údajně  ani 
obžalovanému D. za odebranou marihuanu nestihl zaplatit.  
12.  Za  situace,  kdy  svědek  svá  tvrzení  mění,  jeho  výpověď  ohledně  telefonických  kontaktů 
s obžalovaným D. je v rozporu s objektivně zajištěným důkazem – odposlechy jejich telefonické 
komunikace a navíc z této nebyl zjištěn ani jeden hovor či SMS zpráva, z nichž by bylo možno 
dovozovat,  že  obžalovaný  D.  mu  nabízel  ke  koupi  marihuanu  nebo  svědek  K.  tuto  u  něj 
poptával, okresní soud nepochybil, pokud rozhodl v souladu se zásadou in dubio pro reo a vzal 
prodej marihuany ze strany obžalovaného D. za neprokázaný. 
13.  Odvolací soud se ztotožnil i s právní kvalifikací, kterou soud I. stupně pro jednání obžalovaného 
v napadeném rozsudku zvolil, když uvedené jednání naplňuje po objektivní i subjektivní stránce 
všechny zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283  odstavec 1, odstavec 2 písmeno c) 
TrZ dílem dokonaného a dílem nedokonaného ve stádiu pokusu podle § 21 odstavec 1 k § 283 
odstavec  1,  odstavec  2  písmeno  c)  TrZ,  neboť  obžalovaný  neoprávněně  vyrobil  omamnou  a 
psychotropní  látku  a  spáchal  takový  čin  ve  značném  rozsahu,  přičemž  z části  tento  čin  zůstal 
pouze ve stádiu pokusu.  Z hlediska zavinění je zřejmé, že obžalovaný se protiprávního jednání 
dopustil v úmyslu přímém ve smyslu ustanovení § 15 odstavec 1 písmeno a) TrZ. V dalším lze 
plně odkázat na odůvodnění napadeného rozsudku pod bodem ad 7).  
14.  Pokud  jde  o  výrok  o  trestu,  nutno  přisvědčit  odvolacím  námitkám  státního  zástupce,  že  trest 
odnětí  svobody  v trvání  2  roků,  tedy  vyměřený  na  samé  spodní  hranici  zákonné  trestní  sazby, 
která činí u trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami  a  s jedy  podle  §  283  odstavec  2  TrZ  2  až  10  let  odnětí  svobody,  jehož  výkon  byl 
obžalovanému podle § 81 odstavec 1, § 82 odstavec 1 TrZ podmíněně odložen na zkušební dobu 
3 let, včetně uloženého trestu propadnutí věci podle § 70 odstavec 2 písmeno a) TrZ (rostliny 
konopí  a  věcí  sloužících  k jejich  pěstování  zajištěných  při  domovní  prohlídce),  jak  byly 
specifikovány  ve  výrokové  části  napadeného  rozsudku,  je  s ohledem  na  delší  dobu  páchání 
vytýkané  trestné  činnosti,  množství  vypěstované  marihuanu  a  osobu  obžalovaného  trestem 
nepřiměřeně mírným odporujícím zákonným hlediskům pro ukládání trestu uvedeným v §§ 38 – 
39  TrZ.  Odvolacím  soudem  byl  shledán  ne  zcela  správným  závěr  nalézacího  soudu,  pokud 
vyhodnotil  jako  výraznou  polehčující  okolnost  doznání  obžalovaného,  když  nelze  nevidět,  že 
v přípravném řízení opakovaně využil svého zákonného práva a k věci nevypovídal, respektive u 
výslechu  dne  19.  8.  2019  prohlásil,  že  nesouhlasí  s tím,  že  rostliny  konopí  opakovaně  sklízel  a 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková 

3 To 77/2020 

 
sušil.  Teprve  v průběhu  hlavního  líčení  trestnou  činnost  vytýkanou  mu  obžalobou  obžalovaný 
doznal, aniž by blíže rozvedl pohnutky, které jej k nelegálnímu pěstování konopí vedly, jak s ním 
dále nakládal a taktéž projevil výraznější sebereflexi. Byť lze konstatovat, že nalézací soud dále 
správně nepřihlédl k předchozím odsouzením z let 2008 a 2016 jako k přitěžující okolnosti, když 
v obou  případech  se  obžalovaný  osvědčil  a  platí  zde  právní  fikce  o  neodsouzení,  měla  být 
předchozí trestná činnost obžalovaného vzata v potaz při hodnocení jeho osoby, když svědčí o 
jeho  sklonech  k nerespektování  norem  trestního  práva  a  zvýšené  míře  narušenosti,  čehož 
dokladem je i ta skutečnost, že nyní vytýkanou trestnou činnost obžalovaný páchal ve zkušební 
době  podmíněného  trestu  odnětí  svobody,  který  mu  byl  uložen  rozsudkem  Okresního  soudu 
v Ostravě ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. 74  T 109/2015, jimž byl odsouzen pro trestné činy týrání 
osoby  žijící  ve  společném  obydlí  podle  §  199  odstavec  1  TrZ  a  nebezpečného  pronásledování 
podle § 354 odstavec 1 písmeno b), písmeno c), písmeno d) TrZ k trestu odnětí svobody v trvání 
10  měsíců,  jehož  výkon  byl  podmíněně  odložen na  zkušební  dobu  26  měsíců.  Rozsudek  nabyl 
právní moci dne 14. 9. 2016. 
15.  Odvolací soud dále konstatuje, že u obžalovaného Aleše D. je dána i přitěžující okolnost uvedená 
v  §  42  písmeno  m)  TrZ,  neboť  obžalovaný  páchal  trestnou  činnost  po  delší  dobu  a  množství 
vypěstované  a  takto  získané  marihuany  výrazně  přesáhlo  hranici  značného  rozsahu,  jak  má  na 
mysli ustanovení § 283 odstavec 2 písmeno c) TrZ, což také nalézací soud náležitě nezohlednil.  
16.  Odvolací soud ze všech shora uvedených důvodů shledal výrok o trestu v napadeném rozsudku 
nezákonným, neodpovídajícím stupni společenské škodlivosti jednání obžalovaného i zákonným 
kritériím  pro  ukládání  trestu,  proto  z podnětu  odvolání  státního  zástupce  výrok  o  trestu 
v napadeném rozsudku podle § 258 odstavec 1 písmeno e), odstavec 2 tr.ř. zrušil a sám nově za 
podmínek  ustanovení  §  259  odstavec  3,  odstavec  4  tr.ř.  rozhodl  tak,  že  obžalovanému  uložil 
důraznější trest odnětí svobody v trvání 2 roků a 8 měsíců, jehož výkon podmíněně odložil na 
delší zkušební dobu 3 roků a 6 měsíců, za současného uložení též trestu propadnutí věci podle § 
70 odstavec 2 písmeno a) TrZ v rozsahu jak byl vymezen již v napadeném rozsudku. Odvolací 
soud má za to, že takto vyměřený trest je odpovídající všem okolnostem případu, míře narušení 
osoby  obžalovaného  a  může  u  obžalovaného  splnit  svůj  účel  z hlediska  individuální  prevence, 
kdy ten bude mít možnost ve zkušební době osvědčit svým způsobem života, že do budoucna 
hodlá  žít  řádně  a  nedopouštět  se  další  trestné  činnosti.  Zároveň  se  odvolací  soud  neztotožnil 
s námitkou  státního  zástupce,  že  obžalovanému  nutno  ukládat  rovněž  peněžitý  trest,  protože 
páchal trestnou činnost se záměrem neoprávněně se obohatit a získá tímto úmyslným trestným 
činem majetkový prospěch, přičemž neuložením tohoto druhu trestu by stát de facto legalizoval 
výnos  z trestné  činnosti.  Úvaha  státního  zástupce  o  možné  legalizaci  výnosu  z trestné  činnosti 
v případě  neuložení  pachateli  peněžitého  trestu  je  především  zcela  nepřípadná.  Navíc  je  třeba 
vycházet  ze  skutečně  zjištěného  stavu  věci,  kdy  dle  skutkových  zjištění  nebyl  obžalovanému 
prokázán  prodej  vypěstovaného  konopí,  respektive  marihuany  a  získání  tímto  způsobem 
majetkového prospěchu, proto i nalézací soud neshledal důvod pro uložení obžalovanému vedle 
podmíněného trestu odnětí svobody i trestu peněžitého. 
Poučení: 
I. Proti tomuto rozhodnutí není další řádný opravný prostředek přípustný. 
II.  Proti  tomuto  rozhodnutí  je  přípustné  dovolání,  které  lze  podat  ve  lhůtě  dvou  měsíců  od 
doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím soudu I. stupně. 
Dovolání mohou podat:  
a) nejvyšší státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku rozhodnutí soudu, ve prospěch i 
neprospěch obviněného  
b) obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká. 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková 

3 To 77/2020 

 
Obviněný  může  podat  dovolání  pouze  prostřednictvím  obhájce.  Podání  obviněného,  které 
nebylo učiněno prostřednictvím obhájce, se nepovažuje za dovolání, byť bylo takto označeno.   
Příslušný k  rozhodnutí o podaném dovolání je Nejvyšší soud České republiky v Brně. 
V dovolání musí být uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu a 
z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí 
dovolacího soudu  s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odstavec 1 písmeno a) - l) tr. ř. nebo 
265b odstavec 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.  
Rozsah,  v němž  je  rozhodnutí  dovoláním  napadáno  a  důvody  dovolání  lze  měnit  jen  po  dobu 
trvání lhůty k podání dovolání. 
 
 
Ostrava 18. května 2020 
 
 
JUDr. Renata Gilová  v. r. 
předsedkyně senátu 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Hana Kocurová. 
Vypravila: Lenka Vrbíková