Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Otázka k realizaci a zajištění billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Otázka k realizaci a
zajištění billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého

Odesílatel:
Michal Voska, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-013505/2021
Identifikátor:
epdz_510765
Odesláno (neověřený čas):
12.01.2021 15:40:32
Doručeno:
12.01.2021 15:45:01
Přijato ke zpracování:
12.01.2021 15:45:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
13.01.2021 15:45:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 12.01.2021 15:45:01
Strana 1 z 1