Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Otázka k realizaci a zajištění billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Otázka k realizaci a zajištění
billboardu k připomínce umělců Haukové a Chalupeckého

Odesílatel:
Michal Voska, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-226840/2020
Identifikátor:
epdz_505658
Odesláno (neověřený čas):
19.12.2020 17:57:46
Doručeno:
19.12.2020 18:00:01
Přijato ke zpracování:
19.12.2020 18:00:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
20.12.2020 18:00:02
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 19.12.2020 18:00:02
Strana 1 z 2

Protokol o výsledku následné kontroly platnosti certifikátů
Datum a čas provedené kontroly:
20.12.2020 18:00:03
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 20.12.2020 18:00:03
Strana 2 z 2