Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Realizace modrých zón'.

Dobrý den,
 žádám o následující informace:

1. Jak to je u platících, kteří zaplatili a v dané MČ a došlo k posunu
termínu zón, kupříkladu v Malešicích. Bude jim o to prodloužena zaplacená
doba? Nebo vrácena poměrná částka? 
2. Co úpravy zón? Minimálně v Malešicích, kupříkladu v Rektorské ulici
došlo k úpravám, vzhledem k chybnému zaměřování, instalaci značek atp.
Jak tomu je, jaké jsou ohlasy, kolik případů evidujete?
3. Zaznamenáváte stížnosti na nemožnost se dovolat na telefonní linky,
přihlášení do systému atp.? 
4. Co úřednický aparát na modré zóny a pokuty? Tuším, že je nyní 24
úředníků. Kolik z nich bude i nadále spravovat zóny, kolik z nich má
smlouvu na dobu určitou a kolik úředníků tedy zůstane po zaběhnutí
systému do plného režimu?
5. Lze uvést, kolik peněz do kasy MČ P10 přineslo zavedení zón? Kolik z
pokut?  A jaký byl náklad, respektive zisk po odečtení mzdových nákladů?
6. Jakou poměrovou část ze zón desítka má? Jde o jednu třetinu?
7. Kolik občanů se přihlásilo k placení zón, kolik z toho podnikatelů,
důchodců a běžných občanů? Odpovídá to předpokladům, výpočtům, či odhadům
před zavedením zón? Byla dělána studie s ohledem na reálný počet
automobilů?
8. Byla udělena nějaká výjimka? Pokud ano, kolik a za jakých důvodů?
9. MČ též platí zóny na služební vozy?
10. Jakým nyní autoparkem disponuje paní starostka, myslím tím služební
vůz? Jde o bílý Superb třetí generace? I zde je placeno, nebo je zde
nějaká výjimka?

Děkuji

--
S pozdravem
Michal Voska

8. 12. 1983

Káranská 360

10800 Praha 10

UPOZORNĚNÍ: Informace obsažené v této elektronické zprávě (tzv. e-mailu) vč.
všech jejích příloh jsou důvěrné a určené výhradně příjemci této zprávy.
Pokud nejste zamýšleným příjemcem, tak kontaktujte, prosím, autora zprávy
pomocí volby odpovědět a zprávu vč. případných příloh trvale odstraňte.