Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Realizace modrých zón'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Realizace modrých zón
Odesílatel:
Michal Voska, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-221270/2020
Identifikátor:
epdz_504909
Odesláno (neověřený čas):
17.12.2020 13:42:32
Doručeno:
17.12.2020 13:45:00
Přijato ke zpracování:
17.12.2020 13:45:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
18.12.2020 13:45:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 17.12.2020 13:45:01
Strana 1 z 1