Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Poradenské a konzultační služby'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Poradenské a konzultační služby
Odesílatel:
Jan Charvát, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-218054/2020
Identifikátor:
epdz_504036
Odesláno (neověřený čas):
15.12.2020 09:16:17
Doručeno:
15.12.2020 09:20:01
Přijato ke zpracování:
15.12.2020 09:20:01
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
16.12.2020 09:20:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 15.12.2020 09:20:02
Strana 1 z 1