Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko a
připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna

Odesílatel:
Hana Chalupská, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxx.xx
ČJ:
MMB/0490991/2020
Identifikátor:
epdz_5848245
Odesláno (neověřený čas):
22.11.2020 20:51:11
Doručeno:
22.11.2020 20:55:00
Přijato ke zpracování:
22.11.2020 20:55:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
23.11.2020 20:55:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 22.11.2020 20:55:01
Strana 1 z 1