Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Stanovisko a připomínky k Návrhu Územního plánu města Brna'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Stanovisko a připomínky k Návrhu
Územního plánu města Brna

Odesílatel:
Hana Chalupská, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxx.xx
ČJ:
MMB/0452049/2020
Identifikátor:
epdz_5745845
Odesláno (neověřený čas):
23.10.2020 19:44:26
Doručeno:
23.10.2020 19:45:00
Přijato ke zpracování:
23.10.2020 19:45:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
24.10.2020 19:45:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 23.10.2020 19:45:01
Strana 1 z 2

Protokol o výsledku následné kontroly platnosti certifikátů
Datum a čas provedené kontroly:
24.10.2020 19:45:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 24.10.2020 19:45:01
Strana 2 z 2