Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'SK Prosek'.

Podací lístek
Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Podal: Balahura Milan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Číslo dokumentu: MCP09/168424/2020
UID: mc09es7a312414
Věc: Žádost o informace podle dotaz - SK Prosek
Doručeno dne: 17.10.2020 14:10
li / li,sv.př: 1/0
př / druh: 1