Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Korona semafor pro zeme mimo EU'.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
D. P. 
Adresa pro doručení: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 

Váš dopis ze dne 22. září 2020 
Praha 5. října 2020 
Č. j.: MZDR 40604/2020-2/MIN/KAN 
*MZDRX01C3R9W* 
MZDRX01C3R9W 
Odpověď 
Ministerstva 
zdravotnictví 
na 
žádost 

informaci 
dle  
zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
 
K Vámi  podané  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  
o  svobodném  přístupu  k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  doručené 
Ministerstvu  zdravotnictví  dne  22.  září  2020,  evidované  pod  č.  j.:  MZDR  40604/2020-
1/MIN/KAN,  ve věci  dotazu:  Zajímalo  by mě  odkud  čerpáte  data  pro tzv.  semafor  –  na 
základné  jaké  formuly  a  kterých  dat  se spravuje  cestovní  semafor?  Konkrétně  bych se 
potřebovala dostat do/z Srbska, jsem srbskou občankou s trvalým pobytem v ČR a není 
mi  jasné  proč  je  Srbsko  zaraženo  do  rizikové  země  když  je  dlouhodobé  počet 
nakažených Covidem-19 mnohokrát menší než v ČR.
  
 
Vám sdělujeme následující: 
 
Ministerstvo  zdravotnictví  vyhodnocuje epidemiologickou  situaci  a  aktualizuje seznam 
zemí  s nízkým  rizikem  nákazy  onemocnění  COVID-19  z dostupných  dat  Evropského 
střediska  pro  prevenci  a  kontrolu  nemocí  (ECDC).  Seznam  zemí  je  pravidelně 
aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace. Parametry 
a kritéria tzv. semaforu, tedy systému označující bezpečné země pro cestování, vychází 
z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi. Spolupracují na něm odborníci  
z Ministerstva zdravotnictví, zahraničních věcí a vnitra, hygienici a epidemiologové. 
 
Aktuální  seznam  zemí  s nízkým  rizikem  nákazy  naleznete  na  webu  Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva zahraničních věcí, viz odkazy níže. 
 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz  
 
 
 
 
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cestujeme_covid1
9.html 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
Elektronický podpis - 5.10.2020
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Daniela Kobilková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.10.2020 10:56:22-000 +02:00