Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Průběh mimořádné třídní schůzky v 7. C třídě uskutečněné dne 17. října 2016'.


 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167,           
okres Vsetín, příspěvková organizace 
   
 
 
 
 
Valašské Meziříčí 23. 9. 2020 
 
 
Vážená paní, 
 
Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace obdržela 
dne 8. 9. 2020 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999, Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), kterou jste požádala o 
„informace v anonymizované podobě z průběhu mimořádné třídní schůzky v 7. C konané dne 
17. 10. 2016“.  
 
 
Na základě Vaší žádosti zasílám přílohou požadované. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
PhDr. Milena Medková 
ředitelka školy