Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Vedoucí vychovatelka - kvalifikace'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny xxxxxxxxxx@xxxx.xx
Věc, předmět Žádost o informace podle dotaz - Vedoucí vychovatelka - kvalifikace
Odesílatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas dodání 26.08.2020 21:39:28
Počet příloh 0
Ověření příloh
Soubor
Výsledek ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Ověření dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., § 4, odst. 4, 5 bylo provedeno na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření.
Datum a čas ověření: 27.08.2020 06:55:50