Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Aktuální adresář obecních, městských úřadů'.

 
 
 
 
 
Praha: 

31. 8. 2020 
Doručováno na email: 
Číslo jednací:  118272/2020/KUSK 
foi+request-8378- 
Značka: 
InfZ 199/20 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx 
UID:   
kuskes7a330726 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
 
Vážený pane, 
na  základě  Vaší  žádosti  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Krajskému úřadu Středočeského 
kraje dne 25. 8. 2020, Vám v elektronické příloze posílám adresář všech obcí, městysů a měst 
Středočeského kraje.  
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Jiří Libánský 
metodik pro oblast kontroly  
výkonu přenesené působnosti 
Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad/ oddělení legislativní a metodické podpory příspěvkových organizací 
Zborovská 81/11           150 00  Praha 5           tel.: 257 280 243         xxxxxxxx@xxxx.xx 
www.kr-stredocesky.cz      IDDS keebyyf