Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017'.