Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017'.

Zlínský kraj
27.7.2020 07:30:42
Vaše podání ze dne: 26.7.2020 06:22:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...
podané na adresu el. podatelny - xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Identifikátor dokumentu: KUZLX00H1NDF
Datum zaevidování: 26.7.2020 06:22:49
Vaše evidenční údaje: Gehringer Renata, Mgr. et Mgr.,
,, foi+request-8337-b5d79d17...
Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu
S pozdravem Zlínský kraj
Elektronická pečeť -  
:  
:  
Vydal : I.CA  
: