Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017'.

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2020-07-26 06:22:49.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí Krajského úřadu zlínského kraje, č j. KUZL 55025/2017
Identifikátor / Identier: KUZL0C1DJ3EA
Elektronická pečeť -  
:  
:  
Vydal : I.CA  
: