Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Rozhodnutí MZDR 60188/2017-2/PRO'.
 
 
Daniela KOBILKOVÁ 
ředitelka Kanceláře ministra 
Praha 29.července 2020 
Č. j.: MZDR 30888/2020-5/MIN/KAN 
*MZDRX01B6D3U* 
MZDRX01B6D3U 
Vážená paní R.G., 
v příloze  zasílám  opakovaně  průvodní  dopis  vč.  přílohy,  evidované  pod  č.j.  MZDR 
30888/2020-3/MIN/KAN – k Vaší žádosti o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí MZ.   
 
S pozdravem 
Daniela Kobilková, v.r. 
 
Přílohy – dle textu 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: xxxx@xxxx.xx, www.mzcr.cz