Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'konzultace s Poradním výborem pro daň z přidané hodnoty'.

Protokol vyhodnocení elektronického podání
Adresa elektronické podatelny URAD\podatelna-orig
Věc, předmět Žádost o informace podle dotaz - konzultace s Poradním výborem pro daň z
přidané hodnoty
Odesílatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Datum a čas dodání 08.07.2020 12:20:58
Počet příloh 0
Ověření obálky Nebyl nalezen žádný elektronický podpis.
Ověření příloh
Soubor
Výsledek ověření
Podání neobsahuje žádné elektronické přílohy.
Ověření dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., § 4, odst. 4, 5 bylo provedeno na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření.
Datum a čas ověření: 08.07.2020 12:38:08