Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Pomoc zdravotníkům'.
příloha Kouřimského zpravodaje 
Město Kouřim                    
                                  
                                                 27. 3. 2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
NOSTE ROUŠKY! MOJE ROUŠKA OCHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA OCHRÁNÍ MĚ. 
 
 
 
Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého 
 
 Technický dvůr otevřen – možnost 
bydliště. Rouška může být klasická ústenka, do Od
ma v vo
yro z o
b
d
ená t p
ex ad
tiln ů
í n  po
ebo ikraču
 šála či je b
 šátek. ez 
 
omezení  
 odložení nebezpečného odpadu 
 
Svozy odpadů probíhají dle harmonogramu.  
 Technický dvůr bude 28. 3. občanům k dispozici od 
Nejbližší svoz komunálního odpadu a bio: 31. 3. 2020 
Nejbližší svoz plastů a papíru od nemovitostí: 10. 4. 2020 

 8:00 do 10:00 hod. Možno odložit i nebezpečný odpad!  
(Odpadové hospodářství – www.mestokourim.cz - 
Z automobilu vystupujte pouze na pokyn obsluhy! 
 
 
zkrácený odkaz http://bit.do/odpadyvemeste) 
 Nebezpečný odpad:  
Výdej pytlů ze strany města na tříděný odpad probíhá 
 barvy, laky, autobaterie, oleje, kyseliny, louhy – v 
průběžně na základě telefonátu nebo emailu. 
původních obalech, obaly od barev (neředitelných vodou). 
  
Splatnost poplatků za místní odpady bude 
 Pozor: 
prodloužena do konce července 2020.  
▪  Pneumatiky nelze odložit! Odevzdávejte na sběrných 
V současné době platby pouze bezhotovostně na účet: 
místech Eltma – pneuservisy, apod.. 
  
19-0003425151/0100 variabilní symbol: 1340. Nádoby 
▪ Léky pouze do lékárny. 
budou vyváženy bez známek do konce července 2020. 
 
 
 
 
Místní poplatky za rok 2020 
 Nákupy v rámci Pečovatelské služby města 
 
Místní poplatky za rok 2020 bude možné hradit  
 Kouřim 
 
do 31. 7. 2020 na účet 
 Zajišťují Jana Dvořáková a Lenka Charouzková. 
 
č. 19-0003425151/0100 KB, a.s. 
 Objednávejte na tel. č. 739 251 955, 737 504 618. 
 
 
 
Použijte variabilní symbol: 
Nákupy si mohou objednat i občané, kteří pečovatelskou 
 
 
poplatek ze psa 1341 
službu nevyužívají. Nakupujeme pouze v Kouřimi. 
 
odvoz komunálního odpadu 1340 
 
 
Otevřena radnice 
dočasné užívání pozemku 1343 
 Do specifického symbolu nebo do textu poznámek 
Dle nařízení vlády je radnice pro veřejnost otevřena 
pouze pondělí a středu, a to od 8:00 do 11:00. 
 můžete napsat číslo popisné, za které hradíte poplatek. 
 
 Samolepky na odpadní nádoby zašleme kurýrem. 
Nájemné 
Děkujeme. 
 
Nájemné v městských bytech je placeno ve většině případů 
 
 případné dotazy: 
přes SIPO. Ostatní zaplatí hotově v květnu zpětně!  
 email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel. 311 548 084, 607 961 718 
Platí i pro služby spojené s nájmem! (Voda, plyn …) 
 
 
 
Pro potěšení: Na náměstí kvetou narcisky! 
 Rozvoz obědů městem Kouřim  
 Rozvoz obědů od města v jednorázových obalech. V případě potřeby ohledně dovážky obědů mohou všichni 
 zájemci kontaktovat paní Hanu Kyselovou na tel. č.: 724 147 595. Obědy si mohou objednat i lidé, kteří 
nevyužívají pečovatelskou službu. Cena jednoho oběda i s jednorázovým obalem je 52,- Kč, cena za dovoz 
 10,- Kč (pro seniory se zavedenou pečovatelskou službou 46,- Kč + donáška 10,- Kč). 
 Jídelníček na měsíc duben najdete na webu města (sekce Město – Sociální služby). 
  
 Platby za obědy městu Kouřim v měsících březnu a dubnu budou hrazeny pouze bezhotovostně.  
 Platební údaje - číslo účtu: 19-0003425151/0100; variabilní symbol: 435012. 
 
 Odběratelé obědů, kteří nebudou platit bezhotovostně, uhradí obědy po vyhlášení, předpoklad začátek května 2020. 
 
 Obyvatelé penzionu Na Barborce a Domu s pečovatelskou službou Dobropolská, kteří nemohou úhradu provést 
 
  bezhotovostně, zaplatí hotově přímo v budově penzionu i Domu s chráněnými byty na začátku května. Souběžně lze 
 zaplatit i nájem za uplynulé měsíce. V jednotlivých pečovatelských domech budou informace k platbě vyvěšeny na 
 nástěnce. 
 
  Seniorům byl vyhrazen čas, a to od 8:00 do 10:00 hod., kdy mají zákaz  
 přítomnosti v maloobchodech s prodejní plochou více než 500 m2 osoby  
pod 65 let, proto se doporučuje seniorům využít tento čas pro zajištění svých potřeb. Nejlepší prevencí je vycházet z domu co nejméně. 
  
                                                                             
 
Roušky k dispozici nadále i v dalším týdnu 
 Veřejný pořádek zajišťuje 
Látkové roušky jsou k dispozici pro každého občana 
 
▪  Bezpečnostní agentura H1 SECURITY, spol. s r.o. – 
zdarma s doručením k vaší nemovitosti do poštovní 
 
tel. č. 728 785 929 
 
schránky nebo na kliku dveří. Zájemci volejte, prosím, 
▪  Místní oddělení Policie ČR – tel. č. 727 968 521 
 a telefon paní starostky č. 602 683 555. 
 
 
Autor soutěže: K. Sobotka 
 
 
Venčení pejsků 
Malá
 
 poznávací soutěž pro kouřimské 
 
Venčení pejsků pro nejohroženější skupiny obyvatel nabízí 
o bčany zejména dříve narozené – 3. kolo 
 
unák Kouřim – telefon Roman Kubelka 775 337 787. 
 
Máte za úkol poznat a určit současné  
   
obchody a provozy, které po druhé světové válce měly 
   
Poděkování k životu patří 
tento způsob využití. Prosíme, přiřaďte. 
   
Město Kouřim děkuje 
 •   
Děkujeme desítkám rodin za poskytnutí materiálu na šití 
▪  Obchod p. Feler obchod potraviny 
  r oušek
▪  Sedlář a čalouník p. Pivoňka                  
•   
Děkujeme mnohým z Vás, kteří ušili roušky pro své rodiny  
▪  Dům a pekařství p. Slanař            
 
a sousedy! 
▪  Cukrářství p. Netáhlíka             
•   
Děkujeme všem, kteří pro občany města celkem ušili ke dni 
Vaše odpovědi můžete 
▪  Uzenářství p. Váňa                   z         
aslat na e-mail paní 
 
26. 3. (čtvrtek) 2 685 roušek k roznosu kurýrem do 
starostce: 
 
jednotlivých nemovitostí. Jsou to: 
▪  Pivovar p. Řehák, hospoda                             
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx 
J  aruška Ahnelová s týmem, Hana Jelínková s týmem, Dáša 
▪  Hospoda u Bílého koně            n      
ebo    
 zatelefonovat na 
 
Kotěrová, Petra Čepeláková, Dáša Boušová, Mateřská škola 
▪  Fotoateliér p. Šimůnek             6  0  2   683 555 do 2. 4. 2020.  
 
 
Kouřim, Domov pro seniory U Pražské brány, Dana 
 
 
▪  Zubař p. Schejbal   
 
Pavlínková Lacinová, Hana Ježíková, Jana Strejčková, Bára 
▪  Druhá polovina domu strážnice       
  
Bílková (Bernartová), Magdaléna Krulišová (ZŠ M. Šolleho). 
 
•   Roušky nadále šijí pro doručování kurýrem občanům domů  Řešení z minulého vydání KZ 
 
Hanka Jelínková s týmem, Petra Čepeláková, Dáša 
Detašované pracoviště okr. úřadu, berňák  
nyní samoobsluha a byty 
Kotěrová, Magdaléna Krulišová. Děkujeme!        
Hodinářství p. Kotaška, JUDr. Beyšovec    
nyní JUDr. Vlasák a byty 
 

Sklad železářského zboží p. Sobotka        
nyní kavárna a penzion 
   
Za rozvoz roušek domů děkujeme v první řadě kurýrům 
Knihy a školní potřeby p. Hobl                 
nyní holičství  
 
Pavlu Petráskovi a Ivě Šimůnkové.  
nyní zelenina p. Jakubíček 
• Kouřimské šikovné švadlenky našily několik tisíc roušek  
Zemědělská záložna                           
 
+ cukrárna 
 
i pro nemocnice a výrobní firmy (např. pro nemocnici  
Kola, šicí stroje p. Hanuš                 
nyní prodejna pečiva 
Na Bulovce 600 ks). Děkujeme! 
Drogerie p. Prokop                     
nyní květinka a čajovna 
 

Školní potřeby p. Vízner        
nyní Tabák, p. Novák 
   
Zahradnictví Jandl za věnování kytiček na jarní výzdobu. 
Káva a lahůdky p. Kaplan           
nyní bytový dům 
•   Haně a Janě Zahradníčkovým za zákusky pro domov. 
Výherci: Marie Třebenská, Ing. Bohumil Kratochvíl, Jarmila Růžičková 
•   Romanovi Klementovi za věnování igelitových tašek na 
 
roznášení obědů pečovatelskou službou. 
Řešení - Kouřimští myslivci - 1. máj 1973 
•   Maminkám za zasílání kreativních nápadů pro děti, které 
Horní řada zleva: Karel Lubina, Václav Pivoňka, Bedřich Charouzek, 
 
dále rozesíláme. 
Josef Kristlík, Jaroslav Šedivý, Bohumil Chmel 
 
•   PharmDr. Kláře Nerudové za odbornou pomoc. 
Prostřední řada zleva: Josef Hanuš, Karel Čerych, Antonín Tuček, 
•   Středočeskému kraji za distribuci roušek a respirátorů pro 
Emil Jordán 
 
 
Domov pro seniory U Pražské brány. 
Přední řada zleva: Vojtěch Enoch, Josef Nožička, Jan Krejčí, 
•   Potraviny MAI TRONG VAN, MAI TRONG GIAP pomáhají 
Julius Richter, Otakar Rizner 
 
v Kouřimi! Rodina podpořila týmy šijící roušky a také město 
 
 
Kouřim potřebným zbožím, včetně materiálu na roušky. 
 
•   Děkujeme za organizaci posílení telefonické a emailové 
 
 
komunikace seniorů mezi sebou a s okolím všem, kteří se 
 
 
podílejí. Děkujeme členkám Sboru pro občanské záležitosti 
 
 
Kouřim, Radě starších města Kouřim a Klubu seniorů města 
 
 
Kouřim za aktivní přístup v této oblasti! Vzájemná 
 
 
komunikace je velmi důležitá. 
 
•   Děkujeme všem 32 kouřimským dobrovolníkům, kteří se 
 
 
nahlásili do městské databáze pro případ potřeby. 
V případě nouze se na ně moc rádi obrátíme. 
 
 
 
•   Děkujeme všem, kteří vykonávají veřejnou službu na 
Poznali a zvítězili: 
všech úsecích života ve městě i mimo něj. 
Alena Lubinová, Marie Třebenská, David Kůs, Ing. Bohumil Kratochvíl, 
 
 
Olga Páchymová, Jarmila Růžičková, Anežka Filková 
Děkuji. Přeji všem zdraví.          starostka Zuzana Chmelová