Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Pomoc zdravotníkům'.


příloha Kouřimského zpravodaje 
Město Kouřim                    
                                  
                               21. 3. 2020 14:00   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané, prosíme o pročtení následujících řádek. 
 
Roušky 
Všichni občané a chalupáři, kteří se k nám do města uchýlili, mají roušky! Celkem ve městě bylo k 20. 3. ušito 1700 roušek. 
Roušky šijí dobrovolníci pro sebe, své bližní, pro sousedy, pro potřeby dalších občanů.  Pro veřejné služby i nadále šijí - 
Jaruška Ahnelová s týmem, Hana Jelínková s týmem, Dáša Kotěrová, Petra Čepeláková, Dáša Boušová, Mateřská škola 
Kouřim, Domov pro seniory U Pražské brány, Dana Pavlínková Lacinová, Hana Ježíková, Jana Strejčková. 
V pondělí 23. 3. budou předány prostřednictvím města šité roušky ve druhém kole těm, kteří potřebují roušek více. 
Děkujeme desítkám kouřimských rodin za materiál na výrobu roušek! Děkujeme za jejich rozvoz!  
Děkujeme moc za jejich šití! 
 
Rozvoz obědů městem Kouřim  
Rozvoz obědů od města v jednorázových obalech. V případě potřeby ohledně dovážky obědů mohou všichni 
zájemci kontaktovat paní Hanu Kyselovou na tel. č.: 724 147 595. Obědy si mohou objednat  
i lidé, kteří nevyužívají pečovatelskou službu. Cena jednoho oběda i s jednorázovým obalem je 52,- Kč, cena za 
dovoz 10,- Kč (pro seniory se zavedenou pečovatelskou službou 46,- Kč + donáška 10,- Kč). 
 
Platby za obědy městu Kouřim se v měsících březnu a dubnu budou uskutečňovat pouze bezhotovostně.  
Platební údaje - číslo účtu: 19-0003425151/0100; variabilní symbol: 435012. 
 
Odběratelé obědů, kteří nemohou platit bezhotovostně, uhradí obědy po vyhlášení, předpoklad začátek května 2020. 
 
Obyvatelé penzionu Na Barborce a Domu s pečovatelskou službou Dobropolská, kteří nemohou úhradu provést 
bezhotovostně, zaplatí hotově přímo v budově penzionu i Domu s chráněnými byty na začátku května. Zároveň 
lze zaplatit souběžně i nájem za uplynulé měsíce. V jednotlivých pečovatelských domech budou informace 
k platbě vyvěšeny na nástěnce. 
 
Dále je možno si vyzvedávat obědy u okénka v restauracích 
▪  Restaurace U Sojků každý všední den od 10:30 do 13:00 hod. 
▪  Restaurace Na Střelnici od 24. 3. od 10:30 do 14:00 hod. (Rozvoz jídel - objednávky do 11:00 hod. na 728 205 513,  
731 123 359.) Jídelní lístek den předem do 15:00 hodin na Facebooku a internetových stránkách restaurace. 
▪  Bistro u Kamene – aktuální provozní doba na Facebooku 
 
Nákupy v rámci Pečovatelské služby města Kouřim 
Zajišťují paní Jana Dvořáková a Lenka Charouzková. Objednávejte na tel. č. 739 251 955, 737 504 618. Nákupy si 
mohou objednat i občané, kteří pečovatelskou službu nevyužívají. Nakupujeme pouze v Kouřimi. 
 
Otevírací doba některých potravin v Kouřimi 
▪  Potraviny - MAI TRONG VAN, MAI TRONG GIAP, Pražská ulice: Po - Ne 8:00 – 18:00 hod. 
▪  Roman Klement K&K samoška s.r.o., Mírové náměstí 118: Po - Pá 6:00 – 17:30 hod., So 6:00 – 11:00 hod. 
▪  ENAPO Kouřim, Komenského 144: Po - Pá 6:30 – 17:00 hod., So 7:00 – 12:00 hod. 
Všichni obchodníci dodržují a zajišťují přísná hygienická pravidla při nakupování potravin. 
 
Odpady  
Svozy odpadů probíhají dle harmonogramu. (Zkrácený odkaz http://bit.do/odpadyvemeste) 
Výdej pytlů ze strany města na tříděný odpad probíhá průběžně na základě telefonátu nebo emailu. 
Splatnost poplatků za místní odpady bude prodloužena do konce července 2020. V současné době platby pouze 
bezhotovostně na účet: 19-0003425151/0100 variabilní symbol: 1340. Nádoby budou vyváženy bez známek do 
konce července 2020. 
 
 


Karanténa 
V karanténě jsou v současné době 3 kouřimské rodiny, které se vrátily již minulý týden z dovolené v zahraničí. Jsou bez 
příznaků - pouze doma. Rodiny, které jsou v karanténě, netřídí odpady, veškerý odpad dávají do pytlů a do směsného 
odpadu (černé odpadní nádoby). 
      
 
Občanům Kouřimi pro radost 
•  Pro jarní potěšení byla rozdána dekorační okénka určená na akci Vítání jara kytičkou 150 
občanům (vyrobili bychom jich více pro všechny, došel materiál) města spolu se 
sladkostmi určenými na akci Hledáme velikonoční vajíčko (Vítání jara kytičkou se konalo 
v uzavřené budově Domova pro seniory U Pražské brány). Děkujeme za zaslání kytiček na 
toto setkání Zahradnictví Jandl a upečení sladkostí Haně a Janě Zahradníčkovým.  
Za výrobu okének Ivě Kapicové a obyvatelům domova pro seniory. 
•  Dekorace připravené pro městský ples byly rozdány týmům, které šijí roušky. 
•  Stovky vietnamských obchodů začaly v Česku nabízet zdarma občerstvení pro záchranné složky. Jako znamení si jejich 
majitelé do výloh vylepili plakáty s červeným srdcem. Naše vietnamská rodina v Pražské ulici (Potraviny - MAI TRONG 
VAN, MAI TRONG GIAP) se do této akce také velmi aktivně zapojila. Děkujeme našemu vietnamskému prodejci 
v Pražské ulici za občerstvení pro dobrovolníky a za materiální výpomoc městu.  
 
Z krizového řízení ve městě 
▪  V záloze máme pro případ nouze 29 nahlášených dobrovolníků z řad občanů města, pro případ NOUZE vytvořena 
databáze kontaktů. 
▪  Připraveny kuchyně v Základní škole Miloše Šolleho a v Mateřské škole Kouřim. 
 
Veřejný pořádek zajišťuje 
▪  Bezpečnostní agentura H1 SECURITY, spol. s r.o. – tel. č. 728 785 929 
▪  Místní oddělení Policie ČR – tel. č. 727 968 521 
 
Venčení pejsků 
Venčení pejsků pro nejohroženější skupiny obyvatel nabízí Junák Kouřim – telefon Roman Kubelka 775 337 787. 
 
Děkuji 
Přeji Vám všem zdraví, lásku, nadhled v dané situaci spojený s pokorou a uměním využívat daru selského 
rozumu, který je v každém z nás. Poděkování všem, kteří pomáhají!!! 
 
Kontaktní telefon: 602 683 555, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx 
Zuzana Chmelová, starostka města 
 
Co je koronavirus? 
Označení koronavirus se používá pro viry patřící do podčeledi Coronaviridae. Může způsobit běžné obtíže, ale také smrtící choroby, 
jako je onemocnění SARS či infekci MERS. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19. Vědci 
potvrdili, že vir způsobující onemocnění COVID-19 má přirozený původ a nebyl uměle vytvořen, jak uvádí různé dezinformace. 
 
Jak poznám, že jsem nakažen?  
K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří zvýšená teplota - ta se projevuje cca v 88 % případů, kašel (68%), dušnost 
(18%), únava a bolest hlavy (14%). Ne však každý s těmito příznaky je nakažen koronavirem.  
Co je dušnost? Dušnost je charakterizována subjektivně vnímanými problémy s dýcháním. Pacient má pocit tíže na prsou 
nebo nedostatku vzduchu, obtížně se mu dýchá. 
Rýma není symptom: Mezi klinické příznaky nepatří rýma. Ta je projevem chřipky, častěji pak běžného nachlazení.  
 
Jak se koronavirus přenáší? 
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena 
vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 5 dnů až čtrnáct dní. 
Přenáší se také nepřímo, kontaktem s povrchy, na které nakažená osoba např. kašle nebo kýchá. Aktuální informace 
naznačují, že virus může na povrchu přežít několik hodin. 
 
Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější? 
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. 
 
Jak se bránit nákaze?… Roušky!!! 
Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem. 
Pravidelně čistěte také vlastní předměty (např. mobilní telefon). Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu, ne do rukou. 
Vyhýbejte se uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry). Eliminujte kontakt s lidmi.