Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Pomoc zdravotníkům'.


příloha Kouřimského zpravodaje 
Město Kouřim                    
                                  
                                                 16. 4. 2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Nejcennější zboží, které já znám, jsou informace.“ 
                               Gordon Gekko ve filmu Wall Street 
 
Vážení spoluobčané,  
před sebou máte další Informační servis města Kouřim (Příloha Kouřimského zpravodaje), ve kterém Vám 
předáváme nejdůležitější informace ohledně života v našem městě. (Předcházející vydání vyšlo 27. 3. 2020  
a bylo předáno do poštovních schránek ve všech nemovitostech. K dispozici je elektronicky nadále na 
internetové adrese www.mestokourim.cz) 
 Nejdůležitější informace týkající se pandemie koronaviru  
 V Kouřimi jsou 2 evidované případy. Nakažené osoby pobývají mimo Kouřim. Přejeme jim zotavení v krátkém čase. 
 Nadále žádáme občany o dodržování hygienických, bezpečnostních a preventivních opatření.  
 
Opatření přijatá městem Kouřim prostřednictvím rady města ohledně pandemie 
koronaviru – aktuální k 15. 4. 2020 

 
▪  Obědy jsou Pečovatelskou službou města Kouřim rozváženy všem zájemcům. I těm, kteří nejsou klienty 
Pečovatelské služby (kontaktní osoba pro objednání obědů je Hana Kyselová – telefon 724 147 595.) 
Obědy jsou rozváženy v jednorázovém nádobí, cena 52 Kč + 10 Kč za dovoz. 
▪  Nákupy pořizované Pečovatelskou službou města Kouřim jsou poskytovány všem zájemcům. Kontaktní osoba je 
Jana Dvořáková – telefon 739 251 955. Nákupy jsou prováděny Pečovatelskou službou zdarma. Objednavatel si 
zaplatí pouze cenu nákupu. Nakupujeme pouze v Kouřimi. 
▪  Mateřská školka Kouřim – za měsíc březen (školka fungovala do 17. 3.) bylo zrušeno všem rodičům dětí školné.  
▪  Podnikatelům v nájmu v městských domech, kteří nemohou provozovat nebo pouze omezeně provozují svou 
živnost, byly pozastaveny platby nájmů.  
▪  Veškeré platby občanů městu – místní poplatky (poplatek za komunální odpad, poplatek za psa, a další) je 
možné hradit až do 31. 7. 2020 na účet č. 19-0003425151/0100 (KB, a.s.).  
Použijte variabilní symbol: 
poplatek ze psa 1341; odvoz komunálního odpadu 1340; dočasné užívání pozemku 1343; obědy 435012
 
Platby v hotovosti budou možné po vyhlášení v květnu. 
Nájemné v městských bytech je placeno ve většině případů přes SIPO. Ostatní zaplatí hotově v květnu zpětně! 
Tato informace platí i pro služby spojené s nájmem! (Voda, plyn...) 
Obyvatelé penzionu Na Barborce a Domu s pečovatelskou službou Dobropolská, kteří nemohou úhradu provést 
bezhotovostně, zaplatí hotově přímo v budově penzionu i Domu s chráněnými byty na začátku května. 
Souběžně bude možno zaplatit i nájem za uplynulé měsíce. V jednotlivých pečovatelských domech budou 
informace k platbě vyvěšeny na nástěnce. 
▪  Odpadní nádoby budou do července vyváženy všem, i těm, kteří nemají ještě známku na popelnici. 
▪  Pro osoby v karanténě, které nemají v Kouřimi v jiné nemovitosti další členy rodiny, kteří jim mohou pomoci, nabízí 
město bezplatně obědy a bezplatně nákupy (kontaktní osoba paní starostka – telefon 602 683 555). Zatím tuto 
službu využily 2 osoby, které byly v karanténě. V současné době nám není známo, že by některá rodina nebo 
jednotlivec byli v karanténě.  
▪  Bytové domy – již 14 dnů jsou všechny bytové domy ve městě zásobeny dezinfekčními prostředky na úklidy 
společných prostor.  
 
 
Noste roušky! Moje rouška ochrání tebe, tvoje rouška ochrání mě. 
 
Všem osobám se dle nařízení vlády zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest 
 
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:  
řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob, dětí do dvou let věku, 
 
osob se závažnými poruchami autistického spektra, osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti, osoby na 
 
veřejném prostranství při sportování (minimální odstup dvou metrů od ostatních osob).  
                                                                             
Roušky  
 
 Za dobu nouzového stavu více než 200 domácností Kouřimi poskytlo materiál k šití roušek pro potřeby občanů 
města. Děkujeme. Do schránek a na kliky k dnešnímu dni bylo rozdáno 3 642 roušek. Znovu děkujeme všem, kteří šili 
 roušky (nejen) pro občany města. Jsou to: Jaruška Ahnelová s týmem, Hana Jelínková s týmem, Dáša Kotěrová, Petra 
 Čepeláková, Dáša Boušová, Mateřská škola Kouřim, Domov pro seniory U Pražské brány, Dana Pavlínková Lacinová, 
Hana Ježíková, Jana Strejčková, Bára Bílková (Bernartová), Magdaléna Krulišová (ZŠ M. Šolleho). 
 Posledních 14 dnů rozdáváme roušky od týmu Hanky Jelínkové, který nadále šije cca 100 roušek denně. V minulém 
 týdnu městu dodala roušky i další švadlenka, a to Hanka Polzerová. Celkem město rozdalo občanům města a 
 chalupářům a chatařům domů 3 642 roušek.  
Poděkování patří i těm, kteří vytvořili stojánky na ulicích – celkem 3, pro odebírání roušek. 
 Poděkování patří i těm našim občanům, kteří našili tisíce roušek pro nemocnice a výrobní podniky. 
 Látkové roušky město nadále rozdává zájemcům, a také jsou k dispozici v zelenině u Marcelky Mejzlíkové. Kontaktní 
 telefon na doručení roušek domů – Zuzana Chmelová – 602 683 555. 
 
Po
 
moc Vlády poskytnutá městu prostřednictvím Středočeského kraje 
Děkujeme Vládě ČR za velmi dobré zásobování ochrannými a dezinfekčními prostředky pro náš Domov pro seniory  
U Pražské brány (dostávají všechna sociální zařízení v ČR). Byly nám postupně dodány dezinfekce, roušky, 
respirátory, rukavice, brýle, ochranné štíty, ochranné oblečení a jednorázové testovací sady. 
Město Kouřim z materiálu od Vlády ČR obdrželo opakovaně dezinfekce, firma Zipr s. r. o. – provozovatel našeho 
vodovodu a kanalizace - obdržela ochranné štíty, ochranné obleky, rukavice, jednorázové roušky, respirátory. 
Děkujeme. 
Děkujeme i firmám Total Česká Republika s. r. o. a Lonza Biotec s. r. o. za dodávání dezinfekčních prostředků pro 
potřeby města. 
 
  Zápis do Základní školy Miloše Šolleho 
Zápis do Mateřské školy Kouřim 
 
  Zápis v Základní škole se uskuteční v termínu  
Zápisy do Mateřské školy budou probíhat v květnu,  
 
  8. – 29. 4. 2020 formou podání přihlášky bez osobní 
a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
  přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole 
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možné doručit 
 
  jednou z těchto možností: datovou schránkou,  
následujícími způsoby: do datové schránky školy 
 
(každá škola má svou datovou schránku), e-mailem s 
  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, 
  poštou, případně osobně do schránky umístěné  
uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat 
 
  u hlavního vchodu školy (za prvními skleněnými 
prostý email!), poštou, osobní podání.  
 
Žádost o přijetí je k dispozici ke stažení na 
  dveřmi, schránka přístupná pondělí až pátek 8:00 – 
  18:00). Více informací na www.skolakourim.cz. 
www.mskourim.cz. 
 
 
 
 
Odpady ve městě 
 
▪  Svoz odpadů pokračuje neustále podle stanovených pravidel, která jsou, kromě jiného,  
zveřejněna v Kouřimském informačním servisu z února 2020, zaměřeném na Odpadové  
hospodářství ve městě a rozdaném do všech nemovitostí ve městě. K dispozici neustále  
na http://bit.do/odpadyvemeste. Toto úterý se pracovníci Nykosu spletli a v části města 
vyvezli kromě bioodpadu i komunální odpad. 
▪  Z důvodu dále trvajícího nouzového stavu v ČR nebude ve dnech 18. – 20. 4. 2020 úklidová akce Jarní úklid 
města (odkládání nepotřebného před domy). Nejbližší se bude konat až na podzim ve dnech 17. – 18.10.2020.  
Opatření je hlavně z důvodu zvýšeného pohybu lidí na ulicích v době této akce – a to nejen v Kouřimi. 
▪  Sběrný dvůr bude otevřen dle plánu dne 25. 4. 2020.  Z důvodu výše uvedeného bude otevřen od 8:00  
do 10:00 hod., abyste mohli odložit to, co jste plánovali odložit před domy.  
▪  Další štěpkování větví bude 27. 4. 2020. Odkládat můžete ostříhané větve ze stromů a keřů ze soukromých 
zahrádek na asfaltovou plochu u fotbalového hřiště, do Podskalí na pozemek za mostem u čerpacího místa 
požární vody, pod autobusové nádraží ve dnech 22. 4. - 26. 4. 
Vážení spoluobčané, 
děkujeme za dodržování pravidel a doporučení Vlády ČR. Děkujeme za pomoc, kterou poskytujete svým bližním a 
sousedům (nákupy, telefonická a elektronická komunikace a za drobné radůstky lidem ve Vašem okolí)!  
Prosíme, dodržujte opatření i nadále. V kouřimské Lékárně u Černého orla je ke koupi dezinfekční gel, v obou drogeriích 
jsou ke koupi gely i desinfekční prostředky. 
starostka Zuzana Chmelová 
 
 


 
                                                                             
 
Prosíme občany, aby využívali bezhotovostní 
Úřední hodiny radnice 
platební styk.  
Pondělí:   08.00 - 11.00       12.00 - 17.00  hod.  
Pokud je to možné, odložte osobní návštěvu 
Středa:     08.00 - 11.00       12.00 - 17.00  hod.    
na radnici. 
  
 
Starostka: email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel. 602 683 555 
 
Tajemník MěÚ: email: xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel. 311 548 082, 602 170 399 
Stavební úřad: email: xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel. 311 548 089, 702 772 811  
Matrika: email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel. 311 548 088  
Pokladna, podatelna: email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, tel. 311 548 084, 607961718 
 
…a život ve městě se nezastavil 
   
•  Vyznačení krajnic na páteřních komunikacích ve městě zrealizovala Správa a údržba silnic ve dnech 6. 4. – 9. 4. 2020. 
•  Opravu opěrné zdi nad Lonzou – od 7. 4. 2020 realizuje firma M – SILNICE a.s. 
•  Opravu transformační stanice a el. rozvodných skříní -  zajišťuje ČEZ (proto bude přerušena dodávka el. energie 
ve čtvrtek - 16. 4. 2020 - ul. Ruská, Rusko, Spojovací). 
•  Od 20. 4. bude firma Maděra Šípek pokládat v ulici Ruská kabely nízkého napětí do země. Spolu s touto akcí 
bude i zrealizována pokládka kabelů pro rozhlas a pro veřejné osvětlení. Následně budou umístěna i nová svítidla 
veřejného osvětlení.  
Výkopové práce pro kabelové vedení NN budou probíhat v chodníku ulice Ruská. Křížení komunikace ulice Ruská 
bude 1x překopem v celé šíři. Výkopové práce budou probíhat po etapách. 
I. etapa – výkopové práce budou probíhat v chodníku ulice Ruská – od č.p. 584 k č.p. 443 – zde bude 
jednosměrný provoz. Zbytek ulice bude průjezdný. Jednosměrný provoz bude cca 14 dní. 
II. etapa – výkopové práce budou probíhat v chodníku ulice Ruská – od č.p.504 k č.p. 584 – zde bude 
jednosměrný provoz. Jednosměrný provoz bude cca 14 dní. Zbytek ulice bude průjezdný.  
III. etapa – výkopové práce na p.č. 2524/2 k.ú. Kouřim (ul. Rusko). Křížení komunikace bude 3x překopem v celé 
šíři. Uzavírka komunikace bude 10 dní. 
Dodavatel stavebních prací – Maděra a Šípek s.r.o. Poděbrady. 
Zodpovědná osoba: Igor Černý, tel. 737 246 268. 
Termín: od 20. 4. 2020 – 19. 6. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                             
 
•  Cedule v rámci informačního systému na původních stezkách byly obměněny za nové. 
•  Proběhlo ošetření stromů u sportovní haly odbornou firmou a pracovníky města. 
•  Odborná firma ošetřila v rámci projektu Stromy pod kontrolou určené vzrostlé stromy na náměstí a v parku.  
•  Město začalo po domluvě s památkáři s ošetřením zeleně na valech
•  Město ve sportovní hale zrekonstruovalo 2 umývárny
•  Firma Zipr s. r. o. zrealizovala další etapu odvodnění u sportovní haly
•  Nový systém čerpání vody na vodojemu pro potřeby hasičů vybudovala firma Zipr s. r. o.. 
•  4. 4. 2020 dobrovolníky byly uklizeny i letos, i když neorganizovaně, škarpy na našem katastrálním území.  
•  Nadále pokračuje akce Sociální bydlení Kouřim – stavební úpravy objektu č.p. 307
Děkujeme! 
Autor soutěže: K. Sobotka 
Malá poznávací soutěž pro kouřimské občany – řešení 3. kola 
Úspěšní luštitelé byli oceněni jedlými cenami určenými původně na ples města.  
 
Využití před 2. sv. válkou 
Nyní 
Sedlář a čalouník p. Pivoňka     
nyní dům Rejholcových 
Hospoda u Bílého koně         
nyní byty  
vedle vchodu do domu 
Druhá polovina domu 
nyní večerka 
dům a pekařství p. Slanař     
dům je zbourán vjezd 
strážnice 
zadem do sokolovny 
Fotoateliér p. Šimůnek   
nyní dům Linhartových -
Cukrářství p. Netáhlíka             
nyní dům p. Pouly 
domácí potřeby 
Obchod p. Feler obchod 
nyní dům Pihrtových 
Zubař p. Schejbal    
nyní dům Linhartových 
potraviny      
levá polovina 
Uzenářství p. Váňa  
nyní opuštěný dům 
 
Pivovar p. Řehák hospoda       
nyní sladovna 
 
Malá poznávací soutěž pro kouřimské občany – 4. kolo 
Využití před 2. sv. válkou 
Nyní 
levá strana ulice Pražská 
Občanská spořitelna 
 
Vaše odpovědi můžete přinést do schránky na 
Řeznictví p. Brejcha a Korda 
 
radnici, do schránek v Podskalí, na Barborce, 
v ul. Ruská, v ul. Dobropolská nebo zaslat na  
Pekařství p. Slanař 
 
e-mail paní starostce: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx  
MUDr. Řehák rodinný lékař 
 
do 28. 4. 2020.  
Holičství p. Dvořák, Švec 
 
 
Pernička, Zelinářství Kupšina 
Pekárna a prodejna pečiva  
 
p. Plocek 
Obchod s galanterií pí. Bidlová 
 
Potraviny p. Perlík  
 
MUDr. Franc rodinný lékař  
 
Trafika a prodej tisku 
 
Kalouskovi 
Obvodní četnická stanice 
 
Chudobinec  
 
Sedlářství a čalounictví  
 
p. Řezníček 
Kovářství p. Hubert Svoboda