Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Pomoc zdravotníkům'.příloha Kouřimského zpravodaje 
Město Kouřim                    
                                  
                                                 4. 5. 2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V měsících dubnu a květnu 2020 vychází místo Kouřimského zpravodaje jeho příloha – Kouřimský informační servis. 
 
Vážení spoluobčané, 
i v této době Vám přeji hezké prožívání jarních měsíců. Přeji Vám dostatek sil při překonávání komplikací, které nám 
současná doba také přináší. Květen je mnohými považován za nejkrásnější měsíc, a to nejen proto, že je nazývaný 
měsícem lásky. Ať je letošní květen i pro nás měsícem, který nám pomůže v nás i kolem nás uvést vše do běžného 
života... i když asi vůně desinfekce a roušky v období různých epidemií s námi tady zůstanou.  
Děkuji za čas věnovaný četbě tohoto Kouřimského informačního servisu a přeji Vám všem zdraví. 
Zuzana Chmelová, starostka 
 
 
 
   Otevření radnice  

           Návštěvy v Domově pro seniory  
 
 
21 let máme otevřeno denně, 5 dnů v týdnu, po celou 
U Pražské brány znovu umožněny od 8. 6. 2020 
 
 
pracovní dobu. Do konce června 2020 je otevřeno 
Od 8. 6. 2020 bude opětovně možnost návštěv  
 
 
pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00  
u klientů pobytových služeb péče za podmínek 
 
 
a od 12:00 do 17:00 hodin.  
dodržování všech preventivních opatření. 
 
Zdroj: Tisková 
  
zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. 4. 2020. Termín 
 
  
uvolnění opatření se může měnit dle vývoje epidemiologické situace. 
 
      Pečovatelská služba 

 
 
 
Obědy
 jsou Pečovatelskou službou města Kouřim 
Nákupy pořizované Pečovatelskou službou města 
 
 
rozváženy všem zájemcům. I těm, kteří nejsou 
Kouřim jsou poskytovány všem zájemcům do 17. 5. 
 
 
klienty Pečovatelské služby. (Kontaktní osoba pro 
2020, tj. do konce vyhlášeného nouzového stavu. 
 
 
objednání obědů je Hana Kyselová – telefon 
Kontaktní osoba je Jana Dvořáková – telefon 
 
 
724 147 595.) Obědy jsou rozváženy 
739 251 955. Nákupy jsou prováděny Pečovatelskou 
 
 
v jednorázových obalech, cena 52 Kč + 10 Kč za 
službou zdarma. Objednavatel si zaplatí pouze cenu 
 
 
dovoz.  
nákupu. Nakupujeme pouze v Kouřimi. 
 
 
Pro zaregistrované občany v pečovatelské službě  
Pečovatelská služba nebude ještě v květnu vozit 
 
 
48 Kč + 10 Kč za dovoz. 
klienty k lékařům. Prosíme, poproste v případě 
 
 
 
potřeby rodinné příslušníky. 
 
 

 
 
          Veškeré platby občanů městu 
 
Prosíme, využívejte bezhotovostní převod pro platbu poplatků. Místní poplatky (poplatek za komunální odpad, 
 
 

poplatek za psa, a další) je možné hradit až do 31. 7. 2020 na účet č. 19-0003425151/0100 (KB, a.s.). Použijte variabilní 
 
symbol: poplatek ze psa 1341; odvoz komunálního odpadu 1340; dočasné užívání pozemku 1343; obědy 435012. 
 
Hotovostní platby na radnici lze hradit v PO a ST. 
 
 

Obyvatelé Domu s chráněnými byty č.p. 668 a Barborka č.p. 645 budou moci hotově platit přímo v místě svého 
 
bydliště 7. 5. 2020. Č.p. 668 od 10:00 – 11:30 hod. a č.p. 645 od 8:00 do 9:30 hod. 
 
 
      Aktuální opatření 
 
 
Opatření obecné povahy (veřejnou vyhláškou) 
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad, na základě návrhu společnosti ENERGIE AG Kolín a.s., 
 jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu a dodavatele vody ze svazku JEKOZ  
   
OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 
 
OD 1. 5. 2020 DO 31. 7. 2020 
 
 
v obci Kouřim spočívající v zákazu zalévání zahrádek, kropení travnatých porostů, napouštění bazénů,  
 
mytí aut, dopouštění vlastních zdrojů (vlastní studny, dešťové akumulace) apod. 
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům. 
| Kouřim má vlastní zdroje pitné vody. Část vody dokupujeme z Bulánky – Dobrého Pole, tj. viz výše uvedené opatření. |  
                                                                             
 
 V současné době je nedostatečná vydatnost vodních zdrojů, zejména v odběrových špičkách, pro zásobování 
obyvatel v celé řadě obcí. Opakovaně v jarních a letních měsících nastává přechodný nedostatek vody.  
 V současné době se již podnikají opatření na zlepšení současného stavu. 
 
    K odpadovému hospodářství města Kouřim 
Odpady „jedou“ bez problémů kromě toho, že dne 18. – 19. 4. 2020 se nekonal tradiční jarní úklid - odkládání věcí, které 
již nepotřebujeme, před domy v rámci projektu Dejme věcem novou šanci. (Součást tohoto projektu, se kterým město 
Kouřim vyhrálo v celostátní soutěži Komunální projekt roku 2018 v oblasti odpadového hospodářství, je i symbolický 
prodej věcí v Pohádkovém obchůdku.)  
Pro Vás nepotřebné věci můžete před své domy odložit ve vyhlášeném podzimním termínu ve dnech 17. - 18. 10. 2020. 
Dále je můžete předat do technického dvora každou poslední sobotu v měsíci od 8 do 9 hodin. V dubnu byl otevřen 
technický dvůr od 8 do 10 hodin z důvodu možnosti odložit věci, které jste si připravili v rámci jarního úklidu. Nebezpečné 
odpady vybíráme vždy poslední sobotu v měsíci březnu a v září od 8 do 10 hodin před technickým dvorem. 
Do technického dvora můžete odkládat: 
papír, plasty, sklo, kovy, elektro odpad, baterie, zářivky, náplně do tiskáren, nebezpečný odpad (2x ročně 
poslední sobotu (28. 03.) v březnu 800 - 1000 a poslední sobotu (26. 09.) v září 800 - 1000), menší množství 
objemného odpadu (např. sedací soupravy, židle, křesla, matrace, skříně, vany, umyvadla, barvou nebo lakem 
ošetřené dřevo, postele, podlahové krytiny...), věci pro Pohádkový obchůdek v rámci projektu Dejme věcem 
novou šanci. 
 
Před dům ani do technického dvora nepatří suť ani pneumatiky! Jestliže rekonstruujete nebo opravujete dům 
a odpadu máte na celý valník, kontejner musíte si odvoz objednat a zaplatit - takové množství nelze odkládat 
v technickém dvoře ani před dům!  
Kontakty pro odvoz odpadů: 
▪  FIRMA ZIPR S.R.O. KOUŘIM, TEL. 321 783 491; 739 022 594 (ČEPELÁK ONDŘEJ); 603 837 467 (ČEPELÁK LUBOŠ) 
▪  OBECNÍ ÚŘAD RADIM, TEL. 321 792 325 
▪  NYKOS A. S. ŽDÁNICE, TEL. 321 796 097; CALL CENTRUM 702 208 250 
▪  AUTODOPRAVA DOČKAL, POLNÍ VODĚRADY, TEL. 321 790 075, 602 291 331 
▪  AUTODOPRAVA STARÝ ŽDÁNICE, TEL. 777 289 959 
▪  AUTODOPRAVA VOLAVKA MARTIN BULÁNKA, TEL. 728 551 070 
Nadále vybíráme již téměř 20 let věci do Pohádkového obchůdku v rámci projektu 
Dejme věcem novou šanci 

 
Pro Pohádkový obchůdek můžete nosit úplně vše, co má 
ještě nějaké využití (praktické nebo jenom tak pro radost) 

 
KAM: Věci pro pohádkový obchůdek můžete nosit celoročně: 
 
do knihovny, do informačního centra, do podatelny na radnici, do 
klubovny Rodinného centra Knoflíček ve sportovní hale a každou 
 
poslední sobotu v měsíci mezi 800 - 900 do technického dvora 
 
 
Při větším množství Vašich věcí do Pohádkového obchůdku  
si pro ně rádi přijedeme. Kontakt na paní starostku: 602 683 555. 
 
 
Pohádkový obchůdek je pravidelně otevírán při níže 
 
uvedených celoměstských akcích: 
při oslavách Mezinárodního dne dětí, při akcích Dny pro rodinu  
 
(např. Indiánské léto), při Putování s pohádkou aneb Loučení 
 
s prázdninami, při Hrátkách s čerty  
 
 
VŠE v Pohádkovém obchůdku je nabízeno za úsměv    a 5 Kč/ks k tomu. 
PRO RADOST DARUJÍCÍM I NAKUPUJÍCÍM 
Výtěžek z prodeje je využit pro akci, při které je otevřen, případně na další městské akce. 
 
  
                                                                             
 
         Knihovna otevřena opět od 11. 5. 2020                                             Půjčit knihu si může přijít každý. 
Provozní doba:
 
Další služby: 
Po 
12.30 - 17.00 
Bezplatný Internet 
Út 
07.00 - 11.00 
Městská knihovna má dva počítače s připojením na internet pro veřejnost zdarma. 
St 
12.30 - 17.00 
 
Pá 
08.30 - 12.30 
Meziknihovní výpůjční služba 
 
Formou meziknihovní služby obstaráváme čtenářům literaturu z jiných knihoven. 
S krásnou knihou do přírody   
V městské knihovně máme tři nové nádherné knihy, které stojí za to si přečíst. 
•  Život v zahradě (Penelope Lively) 
•  Jak chytit krtka - A najít v přírodě sám sebe (Marc Hamer) 
•  Tajný život stromů - Co cítí, jak komunikují. Objevování fascinujícího světa. (Peter Wohlleben) 
 
Citát z knihy Tajný život stromů - Co cítí, jak komunikují. Objevování fascinujícího světa od Petera Wohllebena: 
„Les je podivuhodné místo, kde se odehrávají překvapivé věci: stromy navzájem komunikují. Láskyplně se starají o svoje 
potomstvo a pečují dokonce i o své staré a nemocné sousedy. Stromy vnímají, cítí a mají i paměť. Neuvěřitelné?  
Ale pravdivé!“ 
 
Po celý rok je krásná doba na fotografování 
Připomínáme, že již 20 let každoročně město pořádá v době kouřimského posvícení výstavu se soutěží Kouřim ve 
fotografii (Kouřim a okolí). 
Soutěže se může účastnit každý, včetně dětí. Fotografie do soutěže, prosíme, předávejte v průběhu celého roku. 
Moc rádi je připravíme na soutěžní výstavu. Soutěžní fotografie zasílejte na emailovou adresu 
xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. Letos poprvé budeme fotografie prezentovat v již tradiční městské Galerii Na Plotě v horní 
části městského parku Na Hradbách a tím rozšíříme její možnosti prohlédnutí. (Dříve byla výstava prezentovaná dva 
posvícenské dny v sálu na radnici.)  
Poohlédnutí za obdobím stavu nouze v ČR od 12. března 2020 do 30. 4. ve spojitosti 
s pandemií koronaviru 
 
Ještě jednou k látkovým rouškám 
Poděkování všem za šití, za látky a další náležitosti jsme otiskli v Kouřimských 
informačních servisech vydaných 21. 3., 27. 3. a 16. 4. Přesto za roušky určené 
občanům města (celkem rozdáno městem do schránek, na ploty a prostřednictvím 
odběrných míst 3 972 roušek) a za roušky ušité pro nemocnice a pro firmy ještě 
jednou DĚKUJEME! Nejvíce roušek našila pro rozdání občanům města paní Hanka 
Jelínková
 se svým týmem (s manželem Vláďou, se svými dětmi a jejich rodinami  
a s kamarádkami).  
 
Zajímavosti k rouškám v otázkách 
Všimli jste si, kolik různých tvarů roušek nosíme? Všimli jste si různých krásných vzorů a vzorečků na látkách 
z povlečení a jiných? Všimli jste si, že některé obrázky na rouškách dokážou i rozesmát oči toho, kdo je vidí? 
Upřednostnili jste některý typ úvazku roušky? Někteří občané si vysloveně řekli o roušky s gumičkami, protože 
byly pro ně rychleji použitelné a někteří je přivítali i proto, že jim vázání dělalo problémy. Mnozí zase nenechají 
na zavazovací roušky dopustit.  
 
Z pozitivních střípků 
•  Ať žijí indiáni! 
V Domově pro seniory U Pražské brány, sami již 6 týdnů v izolaci, ale přesto s nadšením, obyvatelé vyrábějí 
další rekvizity na kouřimské indiánské léto (náhrdelníky, náramky). 
•  Řetízkový, plochý, žebrový, turecký, čínský, japonský, kroužkovací, tkalounový... UZEL 
Nyní si nechali obyvatelé domova připravit pomůcky na další krásnou činnost, a to drhání (dnes frčícím pod názvem 
MACRAMÉ.) Technika vázání nití a šňůrek našim babičkám cizí, proto se máme zase na co těšit. Výrobky uplatníme 
při některých městem pořádaných rodinných akcí. I třeba také při indiánském létě - náramky, další šperky, kabelky... 
 
 

 
                                                                             
 
Na okraj - Až bude bezpečno 
....město Kouřim pro své občany a pro návštěvníky města již přes 20 let pořádá každoročně celkem 32 akcí. Mnohým 
obcím široko daleko jsme byli a jsme velkým vzorem. Cílem akcí bylo a je, kromě jiného, provázání občanů města při 
společné práci a zábavě. Opakovaně naše aktivity ocenilo i Ministerstvo práce a sociálních věcí v celostátních 
soutěžích Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Současná doba akcím zatím nepřeje, ale dobré nápady 
v našich hlavách se rodí dále. 
... jedna osobní poznámka - a protože akcím ve městě s týmem skvělých lidí dáváme pro přípravu téměř veškerý svůj 
volný čas, hodně nám nyní chybějí. Na čarodějnický čtvrtek - kdy každoročně pořádáme dětské čarodějnice, jsem se 
byla podívat nostalgicky na „Sokolák“ a to jsem měla radost! Na hřišťátku si hrála čarodějnička Simonka - v krásných 
šatech a v čarodějnickém úboru. Nadšená jsem byla i z toho, že čtyři rodiny v termínu, kdy jsme společně měli 
uklízet škarpy na našem katastrálním území, šly a uklidily je. Potěšila mne i aktivita Rozmarýny s navázáním na 
tradici velikonočně vyzdobeného náměstí. Ta obrovská pomlázka, která byla u třetího javoru, byla také nádherná. 
starostka Zuzka 
Ze společenské rubriky 
 
  Dne 11. 2. bylo již 12. výročí úmrtí našeho 
        Děkuji kamarádům hasičům a Sboru 
  tatínka, dědečka a pradědečka pana 
pro občanské záležitosti v zastoupení paní 
  Michala Pavlici z Kouřimi. 
Anežky Filkové a paní Jany Biarincové za 
  Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme, 
dárky a přání k mým 80. narozeninám, 
 
za celou rodinu dcera Lída. 
které jsem oslavil 29. 2. 2020. 
   
Šťastný Vlastík 
 
 
 Dne 28. 4. 2020 oslavila půlkulaté životní jubileum, 75 let, babička Jarmilka R.  
 Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, životního elánu, hodně radosti z vnoučátek. 
 (Vnoučátka - Mikulášek 8 let oslavil 18. 4. 2020 a dvojčátka Ellinka a Emička 6 let oslavily 
 19. 4. 2020. Nyní se nestýkáme, ale v létě si všechny oslavy narozenin hezky společně užijeme 
 a doženeme společné chvíle.) 
 
    Ze srdce přejí Monika, Janča, Vojta, a také oslavenci Mikulášek, Ellinka a Emička. 
  
 Dne 2. 5. 2020 uplynuly tři roky,  
 co nás opustil náš milovaný tatínek 
Dne 12. 5. 2020 vzpomene třetího výročí 
 Josef Holzäpfel. Čas plyne, ale  
úmrtí našeho strýce Jana Smitky. Jen láska, 
 kdo byl milován, nikdy neodchází,  
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají. Nikdy 
 navždy zůstává v našich srdcích. Budeme na 
nezapomeneme.  
 tatínka s láskou stále vzpomínat.  
Za celou rodinu sestra Věra Holzäpfelová  
 
Za celou rodinu manželka Věra 
a neteř Jana Štěpánková 
 
Holzäpfelová a dcera Jana 
 
 
  
Inzerce 
Hledám dlouhodobý pronájem zahrady. Kouřim a okolí. Tel. 603 747 917. 
 
 
Příspěvky do KZ – změna 
Příspěvky přijímáme na novém emailu xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, ale také osobně - paní H. Jenešová v městské 
knihovně. Příspěvky je možno osobně předávat i na radnici v podatelně. Uzávěrka vždy 20. v předcházejícím měsíci. 
Kouřimský zpravodaj vychází měsíčně - zpravidla v prvním týdnu měsíce. Nepravidelnou přílohou Kouřimského 
zpravodaje je Kouřimský informační servis.