Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Provoz ulice Janderova'.

Protokol o výsledku ověření datové zprávy
Předmět podání:
Žádost o informace podle dotaz - Provoz ulice Janderova
Odesílatel:
Karel Štrobl, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Adresát:
xxxxx@xxxxxxx.xx
ČJ:
P10-045894/2020
Identifikátor:
epdz_460396
Odesláno (neověřený čas):
05.05.2020 13:01:47
Doručeno:
05.05.2020 13:40:00
Přijato ke zpracování:
05.05.2020 13:40:00
Počet příloh:
0
Následná kontrola:
06.05.2020 13:40:01
A. Ověření datové zprávy
Výsledek ověření
Datová zpráva není opatřena el. podpisem.
Generováno modulem EPDZ dne 05.05.2020 13:40:01
Strana 1 z 1