Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Přehled oznámených veřejných shromáždění na území Hl. města Prahy ke dni 17. listopadu 2015'.

Přehled oznámených  veřejných shromáždění  na území   
hlavního  města Prahy 
17. 11. 2015 
 
Počet 
(Obvod)/ 
Den 
Místo  a doba  konání 
Oznámený  účel 
Svolavatel  a  den 
oznámení 
účastníků/  Městská 
pořadatelů 
část 
Každé pondělí  Pel éova,  chodník naproti vstupu do 
Vyjádření  nesouhlasu 
Filip  Štefan 
1-30 
P-6 
až pátek od 1.7.  velvyslanectví ČLR 
s porušováním lidských   
 
do 4.12.2015   
práv čínským 
 
 
 
komunistickým  režimem   
 
8,00  – 11,30 
na území  ČLR 
4.6.2015  v 13,45 

15.10.  – 20.11.  Na Hřebenech 
Za objektivní 
Václav  Šimek 
100 
P-4 
 
informovanost ze strany   
 
 
veřejnoprávních médií 
 
 
15.10.  18,00  až do 20.11  do 18,00 
9.10.2015  v 10,55 

16.  – 18.  11.  Palackého nám.   
Demonstrace za 
Stop genocidě 
10 
P – 1 
Prostranství Jugoslávská–Tylovo nám.  zastavení umělých 
 
 
P - 2 
nám.  Míru 
potratů 
 
 
 
Na Příkopě 
 
 
 
 
 
10,00  -17,00   
9. 11.  2015  v 9,44 
2-5 
17.11. 
Jenštejnská  
Pietní shromáždění 
Nadace „Nadání 
200 
P-2 
 
k uctění památky 
Josefa, Marie a 
 
 
studentů Hlávkovy 
Zdeňky 
 
 
koleje,  kteří  se v roce 
Hlávkových“ 
 
 
1939  stali obětí 
 
 
8,00  – 10,00 
nacistické perzekuce 
19.10.2015  v 17,05  3 
17.11. 
Národní (od Národního divadla po 
Oslava svobody k 26. 
Budějovický 
5000  – 
P-1 
křižovatku  s ul. Spálená) 
výročí Sametové 
Majáles, z.s. 
30000 
 
revoluce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,00  – 19,30 
19.5.2015 
10  - 60 
17.11. 
Bartolomějská  – Jungmannovo 
Oslava 17.  Listopadu 
Iniciativy Fór_um  200-300 
P-1 
náměstí – Národní třída – most Legií  –  formou  satirického 
 
 
Kampa  – Mostecká – Karlův most – 
karnevalového průvodu   
 
Smetanovo nábřeží  – Karolíny  Světlé 
 
 
– Bartolomějská 
 
 
 
 
 
 
13.10.2015  ve 
 
14,00  – 18,00 
12,03 
15 
17.  11. 
Václavské  nám.   – horní část pod 
Připomínka  26 let 
Michal Majzner 
1500  – 
P  - 1 
sochou sv. Václava 
svobody a demokracie. 
 
20000 
 
Podpora dalšího 
 
 
 
směřování ČR  v rámci 
 
 
 
demokratické  Evropy a   
 
 
podpora úcty k lidským   
 
 
právům 
 
 
 
 
 
 
10,00  – 18,00 
10.  6. 2015  v 16,32  10 
17.  11. 
Václavské  nám.  (prostor před 
Za naši kulturu a 
Lucie  Hašková 
2000 
P - 1 
Národním  muzeem)   
bezpečnou zem  – 
 
 
 
upozornění na problémy   
 
 
související s imigrací, 
 
 
 
apel Vládě  a Poslanecké   
 
11,00  – 18,00 
sněmovně ČR  na řešení  15.  9. 2015  v 13,00  10  - 2 

Počet 
(Obvod)/ 
Den 
Místo  a doba  konání 
Oznámený  účel 
Svolavatel  a  den 
oznámení 
účastníků/  Městská 
pořadatelů 
část 
17.  11. 
Václavské  nám.  (prostor před 
Za naši kulturu a 
Lucie  Hašková 
1000 
P - 1 
Národním  muzeem)  – Politický  vězňů  bezpečnou zem  – 
 
 
– Jindřišská – Panská – Na Příkopě  –  upozornění na problémy   
 
nám.  Republiky  – Celetná – 
související s imigrací, 
 
 
Staroměstské nám.  – nám.  Franze 
apel Vládě  a Poslanecké   
 
Kafky  – Kaprova – nám.  Jana Palacha  sněmovně ČR  na řešení   
 
– Klárov – nábř. Edvarda Beneše před 
 
 
Úřad vlády ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  11.  2015 
 
11,00  – 19,00 
v 17,00 
10  - 20 
17.  11. 
Hradčanské nám.   
Protestní shromáždění 
Blok  proti islámu,  1000 
P - 1 
 
proti nelegální imigraci  a  z.  s. 
 
 
proti islamizaci  Evropy   
 
 
 
 
9,00  – 18,00 
24.  9. 2015  10,02 
10 
17.  11. 
Václavské  nám.  (dolní část Můstek) –  Protestní shromáždění 
Dělnická  strana 
300 
P - 1 
Na Můstku – Melantrichova – 
proti imigraci  a 
sociální 
 
Staroměstské nám.  – Celetná – Na 
islamizaci  Evropy 
spravedlnosti 
 
Příkopě 
 
 
 
 
 
11,00  – 20,00 
29.  9. 2015  v 15,22  15 
17.  11.   
Klárov (park  následně průvod k Úřadu  Československé Národní  Pavel Matějka 
2000 
P - 1 
vlády ČR) 
povstání 
 
 
 
 
 
12,00  – 20,00 
8. 10.  2015  4,52 
10 
17.  11. 
nám.  Republiky 
Demonstrace za 
Národní 
1000 
P - 1 
 
svobodu, proti imigraci,  demokracie 
 
 
vetřeleckým  kvótám,  za   
 
 
vystoupení ČR 
 
 
 
z tyranské EU, 
 
 
 
připomenutí  událostí 17.   
 
8,00  – 20,00 
listopadu 1939 
9. 10.  2015  v 14,42  30 
17.11. 
Náměstí  Republiky  – Dlouhá – 
Společný pochod 
Národní 
3000 
P-1 
V  Kolkovně – Široká  – Pařížská  – 
politických stran a hnutí  demokracie 
 
Čechův most – nábřeží  Edvarda 
k Úřadu vlády. Protest 
 
 
Beneše před Úřad vlády 
proti protinárodní 
 
 
 
politice vlády 
 
 
 
 
 
17,00  – 20,00 
11.11.2015  v 14,57  30 
17.11. 
Náměstí  Republiky  U Obecního domu  Společný pochod 
Národní 
3000 
P-1 
– Celetná – Staroměstské náměstí - 
politických stran a hnutí  demokracie 
 
nám.  Franze Kafky  – Kaprova – U 
k Úřadu vlády. Protest 
 
 
Železné  lávky – Edvarda Beneše před  proti protinárodní 
 
 
Úřad vlády 
politice vlády 
 
 
 
 
 
 
 
 
17,00  – 20,00 
11.11.2015  v 14,57  30 
17.11. 
Albertov – Na Slupi – Studničkova –  Shromáždění  na podporu  Jelena Vičanová 
500 
P-2 
křižovatka  Albertov x  Studničkova 
prezidenta republiky, 
 
 
 
demokracie  a svobody 
 
 
 
 
 
00,01  – 24,00 
15.10.2015  v 14,10  4 
17.11. 
Jenštejnská – Václavská  – Resslova –  Uctění památky Jana 
Jana Kudrnová 
70 
P-2 
Karlovo náměstí – Ječná – Štěpánská  Opletala  a studentů 
 
 

Počet 
(Obvod)/ 
Den 
Místo  a doba  konání 
Oznámený  účel 
Svolavatel  a  den 
oznámení 
účastníků/  Městská 
pořadatelů 
část 
– Žitná 
hájících  akademické 
 
 
 
svobody a lidská práva 
 
 
 
 
 
9,45  – 11,15 
19.10.2015  v 13,22  7 
17.11. 
nám.  Míru  - Bruselská -Koubkova - 
Shromáždění  proti 
Jan Cemper 
1000 
P-1 
Ke Karlovu -Albertov (od shora do 
rasové a náboženské 
 
 
P-2 
křižovatky  Studničkova) - 
nesnášenlivosti a 
 
 
Studničkova - Apolinářská - Ke 
nesnášenlivosti vůči 
 
 
Karlovu -Ječná -V  Tůních - Žitná -Ve  uprchlíkům 
 
 
Smečkách  - Václavské  nám. (horní 
 
 
část u pomníku  sv. Václava)  - 
 
 
Opletalova - Růžová - Jindřišská - 
 
 
Senovážné náměstí -  Senovážná - 
 
 
Hybernská - Havlíčkova  - V Celnici  - 
 
 
Na Poříčí  - Havlíčkova  - Hybernská - 
 
 
Opletalova (k budově hlavního 
 
 
nádraží). 
19.  10.  2015 
 
 
v 18,52 
25 
11,00  – 18,00 
17.11. 
Ke Hradu – Nerudova – Malostranské  Vyjádření  protestu proti  Jindřiška  Rašínová  400 
P-1 
náměstí – Karmelitská  – Újezd  – 
rozhodnutí AK a 
 
 
P-2 
Vítězná  – Most Legií  – Národní třída  následného řešení 
 
 
– Spálená – Karlovo náměstí – 
MŠMT. Uctění památky   
 
Resslova – Dittrichova – Jenštejnská  studentů z roku 1989  a 
 
 
 
1939. 
 
 
11,59  – 16,00 
29.10.2015  v 15,20  5 
17.11. 
Národní třída (křižovatka  Národní a 
Podpora hodnot svobody  Martin Přikryl 
3000  – 
P-1 
Spálené) – Jungmannovo náměstí – 
a demokracie  ve vztahu   
15000 
Jungmannova – Palackého  – 
k prezidentskému  úřadu   
 
Vodičkova  – Václavské  náměstí u 
 
 
sochy Sv. Václava 
 
 
 
 
 
11,00  – 17,00 
 
 
14,00  – 15,00  průvod 
30.10.2015  v 8,18 
10 
17.11. 
Staroměstské nám.  – u pomníku  Jana  Občanská manifestace –  Martin Horvát 
100 
P-1 
Husa 
protest proti A. Babišovi   
 
 
 
 
15,00  – 16,00 
4.11.2015   

17.  11. 
Václavské  nám.  (u sochy sv. Václava)  Protestní pochod proti 
Tomasz  Peszyński  5000 
P - 1 
– Vodičkova  – Palackého – 
prezidentovi ČR 
 
 
Jungmannova – Národní – most Legií 
 
 
– Vítězná  – Újezd  - Harantova -
 
 
Lázeňská  - Velkopřevorské  náměstí - 
 
 
Prokopská – Karmelitská  – 
 
 
Malostranské nám.  – Nerudova – Ke 
 
 
Hradu – Hradčanské nám. 
 
 
 
 
 
17,00  – 21,00 
9. 11.  2015  v 8,55 

17.11. 
Národní třída, křižovatka  Spálená x 
Připomínka  boje za 
Bez  komunistů.cz 
1000 
P-1 
Na Perštýně po křižovatku  Voršilská  x  svobodu a oslava 
 
 
Karolíny  Světlé 
svobody, připomínka 
 
 
 
lidských obětí 
 
 
 
komunismu 
 
 
00,00  – 24,00 
21.5.2015 
80 
17.11. 
Jenštejnská 1 
Uctění památky Jana 
KSČM  Krajský 
50 
P-2 
 
Opletala 
výbor 
 
 
 
 

Počet 
(Obvod)/ 
Den 
Místo  a doba  konání 
Oznámený  účel 
Svolavatel  a  den 
oznámení 
účastníků/  Městská 
pořadatelů 
část 
11,00  – 11,30 
11.11.2015  v 14,14  2 
17.  11. 
Národní třída (před Akademií  věd) 
Vyjádření  nesouhlasu 
Kateřina 
1 – 15 
P - 1 
 
s porušování lidských 
Kudláčková 
 
 
práv čínským 
 
 
 
komunistickým  režimem   
 
8,30  – 20,00 
na území  ČLR 
12.11.2015  v 7,13