Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.'.

UPOZORNĚNÍ: TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ODPOVĚĎ, PROSÍME NEODPOVÍDEJTE.
NOTICE: THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, PLEASE DO NOT REPLY.

18.4.2014 11:48:02

Vaše podání ze dne: 18.4.2014 10:26:26, podané na adresu el. podatelny - na adresu el. podatelny - xxxxx@xxxx.xx

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOOUX006N8U8
Datum zaevidování: 18.4.2014 10:55:00
Vaše evidenční údaje: Kniha Michal, ,, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem, Berkovičová Alena

--------------------------------------

Upozornění:
Pokud neobdržíte odpověď do 30 dnů, pošlete mail na adresu na adresu el. podatelny - xxxxx@xxxx.xx s předmětem: "Zadost o stav UOOUX006N8U8".