Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Sazba DPH u prodeje pozemku'. 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
Sekce právní 
Č. j.: 26281/20/7700-00130-202098 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková, Oddělení právně-analytické 
Tel: (+ 420) 296 854 184, (+ 420) 296 852 222 
E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx 
ID datové schránky: p9iwj4f 
Monika Šrubařová 
Dobratice 112 
739 53  Hnojník  
SDĚLENÍ K ŽÁDOSTI O INFORMACE 
Generální finanční ředitelství obdrželo dne 28. 4. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „InfZ“), týkající se osvobození od DPH v případě prodeje pozemků.  
Z důvodu,  že  smyslem  a  účelem  InfZ  není  sdělovat  metodická  stanoviska  (viz  § 2  odst.  4 
zákona), byl dotaz postoupen odbornému útvaru, který Vám poskytne požadovanou odpověď 
mimo režim InfZ.  
Pokud s vyřízením žádosti nesouhlasíte, můžete podat stížnost podle § 16a InfZ, a to do 30 
dnů ode dne doručení tohoto přípisu. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo financí ČR. 
 
 
JUDr. Eva Kostolanská 
ředitel sekce 
Elektronicky podepsáno
04.05.2020
JUDr. Eva Kostolanská
ředitel sekce